Niðurstöður efnisorðaleitar

iðnaður


126. þing
  <- 126 atvinnuvegir
  -> áhrif álvers á Austurlandi (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-31. mál
  -> framleiðsla og sala áburðar. 218. mál
  -> Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar. 658. mál
  -> hönnun (heildarlög). 505. mál
  -> Iðntæknistofnun (heildarlög). 650. mál
  -> jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.). 214. mál
  -> kísilgúrverksmiðja við Mývatn (sala á eignarhlut ríkisins). 510. mál
  -> kostnaður við hafrannsóknarskip. 229. mál
  -> líftækniiðnaður (yfirstjórn málaflokksins). 649. mál
  -> rekstur skipasmíðastöðva. 42. mál
  -> skipan opinberra framkvæmda (heildarlög). 671. mál
  -> stóriðja í Hvalfirði. 559. mál
  -> tilraunir með brennsluhvata. 555. mál
  -> útboðsstefna ríkisins til eflingar íslenskum iðnaði. 487. mál
  -> viðgerðir á tveim varðskipum erlendis (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-327. mál
  -> viðgerðir á varðskipunum Ægi og Tý (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-321. mál