Niðurstöður efnisorðaleitar

byggðamál


126. þing
  -> 126 atvinnumál
  -> atvinnumál landsbyggðar og byggðastefna stjórnvalda (umræður utan dagskrár). B-126. mál
  -> atvinnuöryggi fiskverkafólks á landsbyggðinni (umræður utan dagskrár). B-304. mál
  -> aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001. 3. mál
  -> áhrif atvinnu- og þjóðfélagsbreytinga á stöðu kvenna. 113. mál
  -> áhrif lögfestingar stjórnarfrumvarpa á byggða- og atvinnuþróun. 103. mál
  -> biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. 388. mál
  -> breytingar á starfsemi Rariks (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-280. mál
  -> búsetuþróun. 58. mál
  -> byggðakvóti. 499. mál
  -> byggðaþróun. 582. mál
  -> bygging menningarhúsa. 130. mál
  <- 126 dreifbýli
  -> endurbygging og varðveisla gamalla húsa. 248. mál
  -> Fasteignamat ríkisins og Landskrá fasteigna. 395. mál
  -> ferðasjóður íþróttafélaga. 570. mál
  -> fjárveitingar til mennta- og þróunarstofnana landbúnaðarins. 94. mál
  -> flutningur á fjarvinnslustörfum út á land (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-65. mál
  -> flutningur byggðamála frá forsætisráðuneyti til iðnaðarráðuneytis. 219. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 57. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 392. mál
  -> flutningur Landskrár fasteigna til Akureyrar. 131. mál
  -> flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar. 463. mál
  -> framkvæmd þingsályktunar um stefnu í byggðamálum 1999-2001. 733. mál
  -> frestun vegaframkvæmda. 724. mál
  -> frumkvöðlafræðsla á landsbyggðinni. 151. mál
  -> fullorðinsfræðsla fatlaðra. 41. mál
  -> gagnagrunnur um jarðir á Íslandi. 153. mál
  -> húshitunarkostnaður. 44. mál
  -> innanlandsflug (umræður utan dagskrár). B-39. mál
  -> Jafnréttisráð. 168. mál
  -> jafnt aðgengi og jöfnun kostnaðar við gagnaflutninga. 136. mál
  -> jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.). 214. mál
  -> kostnaður við ljósleiðaravæðingu landsins. 245. mál
  <- 126 landsbyggðin
  -> loftferðir (leiðarflugsgjöld). 56. mál
  -> lokun pósthúsa á landsbyggðinni (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-281. mál
  -> lækkun húshitunarkostnaðar árið 2001. 247. mál
  -> mennta- og fjarkennslumiðstöðvar. 263. mál
  -> Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (náttúrugripasöfn). 311. mál
  -> Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn. 556. mál
  -> niðurgreiðsla á húshitun með olíu. 383. mál
  -> orkukostnaður. 202. mál
  -> Orkusjóður (dreifikerfi hitaveitna). 15. mál
  -> póststöðvar Íslandspósts. 488. mál
  -> póstþjónusta. 546. mál
  -> rækjuvinnslan í Bolungarvík (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-324. mál
  -> samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs. 551. mál
  -> samningar Íslandspósts hf. um dreifingu pósts á landsbyggðinni (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-410. mál
  -> sjávarútvegur og byggðaþróun á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-457. mál
  -> sjúkraflug. 405. mál
  -> skipun í nefndir og ráð á vegum ríkisins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-137. mál
  -> staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni (umræður utan dagskrár). B-346. mál
  -> staða sjávarbyggða. 404. mál
  -> stjórnskipulag byggðamála og vinnulag við byggðaáætlanir (umræður utan dagskrár). B-489. mál
  -> styrking Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. 728. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-484. mál
  -> tólf ára samfellt grunnnám. 166. mál
  -> ummæli iðnaðarráðherra í fyrirspurnatíma (athugasemdir um störf þingsins). B-48. mál
  -> útvarps- og sjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandi. 382. mál
  -> veiðar smábáta (umræður utan dagskrár). B-578. mál
  <- 126 velferðarmál
  -> verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni. 63. mál
  -> vöruverð á landsbyggðinni. 629. mál
  -> þróun sjálfbærs samfélags í Hrísey. 17. mál