Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarstjórnir


126. þing
  -> aðgerðir gegn ofbeldi. 676. mál
  -> ákvæði skipulagsreglugerðar um nálægð byggðar við vötn, ár eða sjó. 186. mál
  -> barnaverndarlög (heildarlög). 572. mál
  -> búfjárhald og forðagæsla o.fl. (varsla stórgripa). 298. mál
  -> eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga (athugasemdir um störf þingsins). B-347. mál
  -> félagsþjónusta sveitarfélaga (heildarlög). 242. mál
  -> fjáraukalög 2001. 746. mál
  -> fjárhagsvandi sveitarfélaga á Vestfjörðum (umræður utan dagskrár). B-104. mál
  -> fjárhagsvandi Vesturbyggðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-191. mál
  -> fjárskuldbindingar sveitarfélaga. 549. mál
  -> framhald umræðu um tekjustofna sveitarfélaga og skyld mál (um fundarstjórn). B-98. mál
  -> fráveitumál sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-64. mál
  -> grunnskólar (útboð á skólastarfi). 450. mál
  -> grunnskólar (starfstími, próf í íslensku o.fl.). 667. mál
  -> húsaleigubætur (réttur til bóta o.fl.). 625. mál
  -> húsnæðismál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.). 623. mál
  -> jarðalög (endurskoðun, ráðstöfun jarða). 73. mál
  -> kaup ríkisins á eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða. 95. mál
  -> kjarasamningur sveitarfélaga við grunnskólakennara. 408. mál
  -> kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara). 620. mál
  -> kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga. 518. mál
  -> kostnaður sveitarfélaga vegna EES. 132. mál
  -> kostnaður við aðal- og svæðisskipulag. 560. mál
  -> málefni aldraðra (vistunarmat). 695. mál
  -> mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma suður og norður. 628. mál
  -> Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.). 597. mál
  -> opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur). 670. mál
  -> orkulög (arðgreiðslur raf- og hitaveitna). 736. mál
  -> rekstrarleyfi veitinga- og gististaða. 467. mál
  -> Reykjavíkurflugvöllur (umræður utan dagskrár). B-374. mál
  -> réttindagæsla fatlaðra. 331. mál
  -> sjálfbær atvinnustefna. 253. mál
  -> sjóvarnaáætlun 2001–2004. 319. mál
  -> skipan opinberra framkvæmda (heildarlög). 671. mál
  -> skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.). 190. mál
  -> stöðugildi lögreglumanna í sveitarfélögum. 475. mál
  <- 126 sveitarfélög
  -> sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélaga). 135. mál
  -> sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga). 146. mál
  -> svör við fyrirspurnum (athugasemdir um störf þingsins). B-68. mál
  -> tekjur sveitarfélaga af fasteignagjöldum. 359. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.). 199. mál
  -> tjón af völdum óskilagripa. 387. mál
  -> umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga (athugasemdir um störf þingsins). B-336. mál
  -> úrbætur í málefnum fatlaðra. 605. mál
  -> útboð á kennslu grunnskólabarna (umræður utan dagskrár). B-285. mál
  -> útgjöld sveitarfélaga samfara nýrri námskrá. 183. mál
  -> vatnsveitur sveitarfélaga (vatnsgjald). 200. mál
  <- 126 velferðarmál
  -> viðskiptabankar og sparisjóðir (stjórnir sparisjóða). 137. mál