Niðurstöður efnisorðaleitar

skip


127. þing
  -> almenn hegningarlög (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.). 678. mál
  -> alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa. 675. mál
  -> áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.). 575. mál
  -> farþegaflutningar til og frá Íslandi. 181. mál
  -> framkvæmd langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda 2001–2003. 689. mál
  -> heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó. 115. mál
  -> lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga). 385. mál
  -> óhreyfð skip í höfnum og skipsflök. 586. mál
  <- 127 samgöngur
  -> skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa). 285. mál
  -> skráningarskylda skipa. 302. mál
  -> strandsiglingar. 466. mál
  -> úrelt skip í höfnum landsins. 588. mál
  -> val á skipi til að sinna áætlunarsiglingum Herjólfs tímabundið. 415. mál
  -> varnir gegn mengun sjávar. 501. mál
  -> verndun hafs og stranda (heildarlög). 492. mál