Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


127. þing
  -> almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum). 185. mál
  -> almenn hegningarlög (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.). 678. mál
  -> atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög). 204. mál
  -> barnaverndarlög (heildarlög). 318. mál
  -> búfjárhald o.fl. (heildarlög). 338. mál
  -> eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum. 650. mál
  -> eldi nytjastofna sjávar. 333. mál
  -> fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda. 21. mál
  -> geislavarnir (heildarlög). 344. mál
  -> girðingarlög (heildarlög). 180. mál
  -> hafnalög (heildarlög). 386. mál
  -> kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.). 371. mál
  -> landgræðsla (heildarlög). 584. mál
  -> leigubifreiðar (heildarlög). 167. mál
  -> lífræn landbúnaðarframleiðsla (EES-reglur). 313. mál
  -> líftækniiðnaður. 548. mál
  -> loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.). 252. mál
  -> lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.). 601. mál
  -> lyfjatjónstrygging. 127. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur). 651. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald (heildarlög). 738. mál
  -> póstþjónusta (heildarlög). 168. mál
  -> raforkulög (heildarlög). 662. mál
  -> 127 refsingar
  -> réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög). 629. mál
  -> skylduskil til safna (heildarlög). 228. mál
  -> útflutningur hrossa (heildarlög). 357. mál
  -> útlendingar (heildarlög). 433. mál
  -> verndun hafs og stranda (heildarlög). 492. mál
  -> verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur). 607. mál
  -> vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit). 620. mál