Niðurstöður efnisorðaleitar

byggðamál


127. þing
  -> aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni. 518. mál
  -> aðild Íslands að INTERREG-áætlun Evrópusambandsins. 400. mál
  -> afurðalán í landbúnaði. 271. mál
  -> atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum. 577. mál
  <- 127 atvinnumál
  -> aukaþing Alþingis um byggðamál. 24. mál
  -> átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni. 5. mál
  -> breiðbandsvæðing landsins. 696. mál
  -> byggðakvóti. 218. mál
  <- 127 dreifbýli
  -> erfðafjárskattur (matsverð fasteigna). 134. mál
  -> ferðaþjónusta á norðausturhorni Íslands. 199. mál
  -> fiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001. 410. mál
  -> fjarskiptasamband á Hólmavík og í nærsveitum. 571. mál
  -> flutningur Byggðastofnunar. 274. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 403. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 473. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 474. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 475. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 476. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 477. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 478. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 479. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 480. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 481. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 482. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 536. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 537. mál
  -> flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 1996/1997 til 2000/2001. 360. mál
  -> flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni. 488. mál
  -> framhald umræðu um skýrslu um byggðamál (athugasemdir um störf þingsins). B-311. mál
  -> framhaldsdeildir. 246. mál
  -> framkvæmd þingsályktunar um þriggja fasa rafmagn. 717. mál
  -> gagnsemi raflýsingar á þjóðvegum milli þéttbýlisstaða. 442. mál
  -> greiðslur fyrir sjúkra- og innanlandsflug. 332. mál
  -> iðnnám á landsbyggðinni. 267. mál
  -> Jafnréttisstofa. 275. mál
  -> jöfnun kostnaðar við flutning og dreifingu raforku. 673. mál
  -> jöfnun námskostnaðar. 290. mál
  -> jöfnun námskostnaðar. 693. mál
  -> lagning ljósleiðara. 249. mál
  <- 127 landsbyggðin
  -> landshlutabundin skógræktarverkefni. 124. mál
  -> leiðir til að jafna lífskjör fólks og rekstrar- og samkeppnisstöðu fyrirtækja á landsbyggðinni. 507. mál
  -> loftferðir (leiðarflugsgjöld). 32. mál
  -> Lyfjastofnun. 104. mál
  -> málefni Raufarhafnar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-123. mál
  -> menningarhús á landsbyggðinni. 96. mál
  -> niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (heildarlög). 640. mál
  -> ný störf hjá ríkinu. 414. mál
  -> nýir framhaldsskólar. 245. mál
  -> nýtt byggðakort ESA á Suðurnesjum. 121. mál
  -> orkukostnaður lögbýla. 105. mál
  -> reglur um úthlutun "byggðakvóta". 559. mál
  -> samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni. 266. mál
  -> samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs. 43. mál
  -> sérframlag til framhaldsdeilda. 244. mál
  -> skráning S-merktra lyfja. 198. mál
  -> skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn (umræður utan dagskrár). B-93. mál
  -> skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um tekjuskiptingu á Íslandi (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-271. mál
  -> smávirkjanir. 424. mál
  -> starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra (skýrsla ráðherra). B-216. mál
  -> stefna í byggðamálum 2002–2005. 538. mál
  -> strandsiglingar. 466. mál
  -> styrkir til atvinnumála kvenna. 207. mál
  -> styrkveitingar til atvinnuuppbyggingar. 81. mál
  -> svæðisútvarp Ríkisútvarpsins. 412. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður). 676. mál
  -> tillögur byggðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 250. mál
  -> tollalög (aðaltollhafnir). 349. mál
  -> tólf ára samfellt grunnnám. 51. mál
  -> undanþága frá banni við samkeppnishömlum. 461. mál
  -> úrbætur í fjarskiptamálum á Norðausturlandi. 498. mál
  -> úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt. 243. mál
  -> útibú Matra á Ísafirði. 499. mál
  -> útsendingar sjónvarps og útvarps um gervitungl. 356. mál
  <- 127 velferðarmál
  -> verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi. 431. mál
  -> vöruverð í dreifbýli. 517. mál
  -> þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002–2005 (athugasemdir um störf þingsins). B-333. mál
  -> þriggja fasa rafmagn. 423. mál
  -> þróun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis 1990-2000. 163. mál
  -> þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis. 671. mál