Niðurstöður efnisorðaleitar

Austurland


127. þing
  -> afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi (athugasemdir um störf þingsins). B-412. mál
  -> álver á Reyðarfirði. 471. mál
  -> átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni. 5. mál
  -> jarðgöng undir Almannaskarð. 485. mál
  -> Norsk Hydro og framkvæmdir við álver (athugasemdir um störf þingsins). B-416. mál
  -> nýting orku frá Kárahnjúkavirkjun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-484. mál
  -> tollalög (aðaltollhafnir). 349. mál
  -> upplýsingagjöf um álversframkvæmdir (athugasemdir um störf þingsins). B-442. mál
  -> upplýsingagjöf um álversframkvæmdir (athugasemdir um störf þingsins). B-454. mál
  -> virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal. 503. mál