Niðurstöður efnisorðaleitar

vegir


127. þing
  -> aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti. 512. mál
  -> akstur utan vega. 223. mál
  -> einbreiðar brýr. 111. mál
  -> fjarskiptasamband í Vestfjarðagöngunum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-274. mál
  -> fjárveitingar til jarðgangagerðar. 408. mál
  -> flutningur jarðefnaeldsneytis eftir Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi. 232. mál
  -> framkvæmd vegáætlunar 2001. 733. mál
  -> gagnsemi raflýsingar á þjóðvegum milli þéttbýlisstaða. 442. mál
  -> hönnun og merkingar hjólreiðabrauta. 248. mál
  -> jarðgöng undir Almannaskarð. 485. mál
  -> Kísilvegur. 591. mál
  -> lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga). 385. mál
  -> lagning Sundabrautar. 435. mál
  -> landsvegir á hálendi Íslands. 47. mál
  -> niðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöng. 444. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald (heildarlög). 738. mál
  -> rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys. 375. mál
  -> reglur um flutning hættulegra efna um jarðgöng (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-125. mál
  -> samgönguáætlun. 384. mál
  -> samgöngumál á Norðausturlandi. 283. mál
  <- 127 samgöngur
  -> tillögur vegsvæðanefndar. 85. mál
  -> umferðarmál við Smáralind í Kópavogi (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-45. mál
  -> útboð og samningar um verkefni við vegagerð. 572. mál
  -> vegaframkvæmdir á Hellisheiði og í Þrengslum. 432. mál
  -> vegáætlun fyrir árin 2000–2004. 680. mál
  -> virðisaukaskattur á umferð undir Hvalfjörð (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-356. mál
  -> vörugjald af ökutækjum (bensíngjald). 739. mál