Niðurstöður efnisorðaleitar

verðlag


127. þing
  -> aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að draga úr verðbólgu (athugasemdir um störf þingsins). B-285. mál
  -> breytingar á gjaldskrám til að ná niður verðlagi (athugasemdir um störf þingsins). B-303. mál
  -> bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna (athugasemdir um störf þingsins). B-313. mál
  <- 127 efnahagsmál
  -> Fangelsismálastofnun (athugasemdir um störf þingsins). B-368. mál
  <- 127 fjármál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gróðurhúsaafurðir og garðávextir). 630. mál
  -> horfur í efnahagsmálum (umræður utan dagskrár). B-261. mál
  -> lánskjaravísitalan (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-122. mál
  -> mótvægisaðgerðir í efnahagsmálum (athugasemdir um störf þingsins). B-377. mál
  -> mótvægisaðgerðir vegna efnahagslegra áhrifa Noral-verkefnisins. 455. mál
  -> niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (heildarlög). 640. mál
  -> rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs. 298. mál
  -> samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni. 266. mál
  -> samþjöppun fyrirtækja á matvælamarkaði og hækkun vöruverðs (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-272. mál
  -> staða efnahagsmála (athugasemdir um störf þingsins). B-165. mál
  -> tollalög (tollar á grænmeti). 576. mál
  -> tóbaksverð og vísitala. 374. mál
  -> verðlagsmál (umræður utan dagskrár). B-508. mál
  -> verðmyndun á kindakjöti. 495. mál
  -> verðmyndun á matvörumarkaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-355. mál
  -> vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín). 704. mál
  -> vöruverð í dreifbýli. 517. mál
  -> þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd (umræður utan dagskrár). B-521. mál
  -> þróun matvöruverðs á Norðurlöndum. 270. mál