Niðurstöður efnisorðaleitar

kvótakerfi


127. þing
  -> aflamark í ýsu. 101. mál
  -> aflamarksbátar. 209. mál
  -> afnám kvótasetningar. 210. mál
  -> boðað frumvarp um stjórn fiskveiða (athugasemdir um störf þingsins). B-363. mál
  -> brottkast afla (umræður utan dagskrár). B-141. mál
  -> byggðakvóti. 218. mál
  -> fiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001. 410. mál
  -> fiskveiðar utan lögsögu Íslands (norsk-íslenski síldarstofninn). 670. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu. 4. mál
  -> flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 1996/1997 til 2000/2001. 360. mál
  -> greiðslur fyrir veiðiheimildir 1996/1997 til 2000/2001. 179. mál
  -> kostnaður við stjórn fiskveiða. 445. mál
  -> loðnuveiðar. 402. mál
  -> nýting afla af fullvinnsluskipum. 411. mál
  -> reglur um úthlutun "byggðakvóta". 559. mál
  -> skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar). 729. mál
  -> skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um tekjuskiptingu á Íslandi (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-271. mál
  -> stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.). 3. mál
  -> stjórn fiskveiða (sáttanefnd). 178. mál
  -> stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar). 193. mál
  -> stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum). 425. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.). 562. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla). 286. mál
  -> ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ (athugasemdir um störf þingsins). B-97. mál
  -> ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl. (um fundarstjórn). B-100. mál
  -> umræða um stjórn fiskveiða (athugasemdir um störf þingsins). B-372. mál
  -> útræðisréttur strandjarða. 486. mál
  -> veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds). 288. mál
  -> verðmæti steinbítskvóta. 213. mál
  -> þorskveiði smábáta. 215. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (hækkun gjalds). 289. mál