Niðurstöður efnisorðaleitar

kjaramál


127. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.). 605. mál
  -> aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að draga úr verðbólgu (athugasemdir um störf þingsins). B-285. mál
  -> almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.). 494. mál
  -> aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna. 239. mál
  -> ábyrgðasjóður launa. 737. mál
  -> áhrif lögbindingar lágmarkslauna. 456. mál
  -> breyting á frumvarpi um vinnuvernd (athugasemdir um störf þingsins). B-564. mál
  -> fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða (athugasemdir um störf þingsins). B-111. mál
  -> fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða (athugasemdir um störf þingsins). B-130. mál
  -> greiðslur úr ábyrgðasjóði launa. 68. mál
  -> kjaramál sjúkraliða (umræður utan dagskrár). B-64. mál
  <- 127 kjarasamningar
  -> laun og launahlutfall í flotanum. 212. mál
  -> lágmarkslífeyrir. 642. mál
  -> lífeyrisréttindi í séreign. 736. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda. 171. mál
  -> Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka). 595. mál
  -> Lífeyrissjóður sjómanna (iðgjöld). 10. mál
  -> Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. 379. mál
  -> Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (lögreglumenn). 493. mál
  -> Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.). 594. mál
  -> lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla). 563. mál
  -> réttarstaða erlendra kvenna. 70. mál
  -> sjóðir starfsfólks heilsugæslustöðva. 382. mál
  -> skattar af greiðslum úr kjaradeilusjóðum stéttarfélaga. 297. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (afnám skylduaðildar). 194. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (barnalífeyrir). 457. mál
  -> staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins (umræður utan dagskrár). B-150. mál
  -> starfslokasamningar. 396. mál
  -> starfslokasamningar hjá Landssímanum. 395. mál
  <- 127 stéttarfélög
  -> stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar o.fl.). 16. mál
  -> stjórnarlaun í Landssímanum (umræður utan dagskrár). B-415. mál
  -> störf þóknananefndar. 560. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-343. mál
  -> synjun um utandagskrárumræðu (athugasemdir um störf þingsins). B-147. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (framlög úr kjaradeilusjóði). 236. mál
  -> tollalög (tollar á grænmeti). 576. mál
  -> uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs. 17. mál
  <- 127 velferðarmál
  -> verðlagsmál (umræður utan dagskrár). B-508. mál
  <- 127 verkföll
  -> þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd (umræður utan dagskrár). B-521. mál
  -> þróun matvöruverðs á Norðurlöndum. 270. mál