Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarfélög


127. þing
  -> aðild Íslands að INTERREG-áætlun Evrópusambandsins. 400. mál
  -> afréttamálefni, fjallskil o.fl. (ítala o.fl.). 593. mál
  -> áfallahjálp innan sveitarfélaga. 141. mál
  -> átak til að auka framboð á leiguhúsnæði. 116. mál
  -> barnaverndarlög (heildarlög). 318. mál
  -> búfjárhald o.fl. (heildarlög). 338. mál
  -> einsetning grunnskóla. 618. mál
  -> fjáraukalög 2001. 28. mál
  -> fjárhagsstaða sveitarfélaga. 413. mál
  -> framkvæmd laga um húnæðismál. 98. mál
  -> framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum. 255. mál
  -> greiðslur til sveitarfélaga vegna jarðskjálfta. 89. mál
  -> hafnalög (heildarlög). 386. mál
  -> heildarskuldir og vaxtabyrði í íslenska lánakerfinu. 706. mál
  -> heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Jóhannesarborg. 451. mál
  -> húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga). 358. mál
  -> húsnæðismál (félagslegar íbúðir). 710. mál
  -> kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.). 371. mál
  -> kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara). 202. mál
  -> kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.). 550. mál
  -> launagreiðslur og tryggingagjald sveitarfélaga. 280. mál
  -> Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur). 520. mál
  -> náttúruvernd (rekstur þjóðgarða). 657. mál
  -> óhreyfð skip í höfnum og skipsflök. 586. mál
  -> reikningsskil sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-182. mál
  -> sameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkur. 366. mál
  -> skipan matvælaeftirlits. 514. mál
  -> skipting stofnkostnaðar heilbrigðisstofnana. 531. mál
  -> skipulagsmál á hálendinu. 208. mál
  -> stefna í byggðamálum 2002–2005. 538. mál
  -> störf hjá hinu opinbera. 108. mál
  -> sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags). 292. mál
  -> sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga). 339. mál
  <- 127 sveitarstjórnir
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar). 616. mál
  -> tillögur byggðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 250. mál
  -> úrelt skip í höfnum landsins. 588. mál
  -> vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur). 378. mál
  <- 127 velferðarmál
  -> yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða (umræður utan dagskrár). B-146. mál