Niðurstöður efnisorðaleitar

mengun


127. þing
  -> aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti. 512. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni). 587. mál
  -> flutningur jarðefnaeldsneytis eftir Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi. 232. mál
  -> fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni. 682. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.). 638. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur). 651. mál
  -> meginreglur umhverfisréttar. 450. mál
  -> óhreyfð skip í höfnum og skipsflök. 586. mál
  -> umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (gjald til Náttúruverndarráðs). 160. mál
  -> Umhverfisstofnun. 711. mál
  -> varnir gegn mengun sjávar. 501. mál
  -> vatnsból sveitarfélaganna á Suðurnesjum. 235. mál
  -> verndun hafs og stranda (heildarlög). 492. mál
  -> vistvænt eldsneyti á Íslandi. 343. mál