Niðurstöður efnisorðaleitar

vátryggingar


127. þing
  -> bifreiðatryggingar. 188. mál
  -> bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga). 53. mál
  -> bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar). 705. mál
  -> greiðslur fyrir tjón af völdum jarðskjálfta. 87. mál
  -> greiðslur til sveitarfélaga vegna jarðskjálfta. 89. mál
  -> lyfjatjónstrygging. 127. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur). 651. mál
  -> tjón á útihúsum af völdum jarðskjálfta. 88. mál
  <- 127 tryggingar
  -> tryggingarskilmálar vátryggingafélaga. 59. mál
  -> úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum. 25. mál
  -> vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.). 31. mál
  -> verndun hafs og stranda (heildarlög). 492. mál