Niðurstöður efnisorðaleitar

fasteignir


127. þing
  -> brunatryggingar (afskrift brunabótamats). 42. mál
  -> eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (lögheimili). 146. mál
  -> endurskoðun jarðalaga. 561. mál
  -> erfðafjárskattur (matsverð fasteigna). 134. mál
  -> fasteignakaup. 253. mál
  -> 127 fasteignir
  <- 127 fasteignir
  -> fullvirðisréttur við sölu ríkisjarða. 325. mál
  -> greiðslur fyrir tjón af völdum jarðskjálfta. 87. mál
  -> greiðslur til sveitarfélaga vegna jarðskjálfta. 89. mál
  -> húsnæðismál (matsverð fasteigna). 41. mál
  -> jarðalög. 429. mál
  -> nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga). 672. mál
  -> óðalsjarðir. 740. mál
  -> óðalsjarðir í Reykjavík og Gullbringu- og Kjósarsýslum. 634. mál
  -> sala á greiðslumarki ríkisjarða (umræður utan dagskrár). B-284. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-102. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-117. mál
  -> svör um sölu ríkisjarða (athugasemdir um störf þingsins). B-277. mál
  -> tjón á útihúsum af völdum jarðskjálfta. 88. mál
  -> upplýsingaskylda ráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-151. mál
  -> útræðisréttur strandjarða. 486. mál
  -> úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum. 25. mál
  -> vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.). 31. mál
  <- 127 velferðarmál
  -> þróun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis 1990-2000. 163. mál