Niðurstöður efnisorðaleitar

hryðjuverk


127. þing
  -> afstaða Bandaríkjastjórnar gagnvart Palestínu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-270. mál
  -> almenn hegningarlög (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.). 678. mál
  -> almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk). 427. mál
  -> bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar). 705. mál
  -> loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.). 252. mál
  -> samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum. 683. mál
  -> samningur um vörslu kjarnakleyfra efna. 686. mál