Niðurstöður efnisorðaleitar

bókhald


127. þing
  -> alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri). 668. mál
  -> endurskoðendur (EES-reglur). 370. mál
  -> fjárreiður ríkisins (Fjársýsla). 581. mál
  -> færsla bókhalds í erlendri mynt. 224. mál
  -> getraunir (reikningsár). 314. mál
  -> 127 reikningsskil og birting reglna Reikningsskilaráðs
  -> reikningsskil sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-182. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.). 114. mál
  -> virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli). 580. mál