Niðurstöður efnisorðaleitar

sjávarútvegur


128. þing
  -> Alþjóðahvalveiðiráðið, Evrópuár öryrkja, rjúpnaveiðitíminn (athugasemdir um störf þingsins). B-170. mál
  -> alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi. 243. mál
  -> atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum. 52. mál
  <- 128 atvinnuvegir
  -> brot á reglugerð um grásleppuveiðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-417. mál
  -> byggðakvóti. 714. mál
  -> eftirlit með matvælum og heilbrigði dýra. 654. mál
  -> eldi nytjastofna sjávar (yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur). 680. mál
  -> Evrópusambandið og sjávarútvegsstefna. 110. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu. 17. mál
  -> fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða. 688. mál
  -> fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (uppsjávarfiskur). 245. mál
  -> færeyska fiskveiðistjórnarkerfið. 56. mál
  -> hvalveiðar (leyfi til veiða). 20. mál
  -> hvalveiðar. 330. mál
  -> hvalveiðar. 467. mál
  -> hækkun á leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2002/2003 (umræður utan dagskrár). B-396. mál
  -> kræklingarækt (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-286. mál
  -> Landhelgisgæslan (umræður utan dagskrár). B-381. mál
  -> lax- og silungsveiði (yfirstjórn fisksjúkdómamála). 716. mál
  -> lax- og silungsveiði o.fl. (innflutningur lifandi sjávardýra, EES-reglur). 681. mál
  -> loðnuveiðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-455. mál
  -> nýting afla af fullvinnsluskipum. 102. mál
  -> rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs o.fl.. 100. mál
  -> rannsóknir á þorskeldi. 35. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna (færsla Hafrannsóknastofnunar undir umhverfisráðuneyti). 325. mál
  -> samþjöppun í útgerð og fiskvinnslu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-149. mál
  -> samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi (umræður utan dagskrár). B-174. mál
  -> sjálfbær atvinnustefna. 33. mál
  -> sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-147. mál
  -> skelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirði. 555. mál
  -> skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa). 157. mál
  -> stjórn fiskveiða (úthlutun aflaheimilda o.fl.). 24. mál
  -> stjórn fiskveiða (flutningur aflaheimilda milli ára). 244. mál
  -> stjórn fiskveiða (meðafli). 602. mál
  -> stjórn fiskveiða í Norður-Atlantshafi (athugasemdir um störf þingsins). B-362. mál
  -> styrkveitingar til eldis sjávardýra. 633. mál
  -> uppbygging fiskeldisfyrirtækja vegna eldis kaldsjávarfiska. 167. mál
  -> utandagskrárumræða um kræklingarækt (athugasemdir um störf þingsins). B-235. mál
  -> útflutningur á óunnum fiski. 658. mál
  -> úthlutun á byggðakvóta (umræður utan dagskrár). B-367. mál
  -> úthlutun byggðakvóta. 586. mál
  -> úthlutun Byggðastofnunar og ráðherra á aflaheimildum. 466. mál
  -> veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds). 246. mál
  -> veiðieftirlitsgjald (greiðsluskylda). 437. mál
  -> verðmætaaukning sjávarfangs (umræður utan dagskrár). B-232. mál
  -> vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni. 709. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjald á aflaheimildir). 247. mál