Niðurstöður efnisorðaleitar

verkalýðsmál


128. þing
  -> aðbúnaður og öryggi á sjúkrahúsum. 82. mál
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur). 550. mál
  -> afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu (athugasemdir um störf þingsins). B-392. mál
  -> afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu (tilkynningar forseta). B-394. mál
  -> afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu (athugasemdir um störf þingsins). B-397. mál
  -> afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu (um fundarstjórn). B-399. mál
  -> alþjóðadagur kvenna í landbúnaði (athugasemdir um störf þingsins). B-171. mál
  -> atvinnu- og dvalarleyfi útlendinga. 218. mál
  -> atvinnu- og dvalarleyfi útlendinga. 262. mál
  -> atvinnuástandið (umræður utan dagskrár). B-360. mál
  -> atvinnuleysisbætur. 231. mál
  -> atvinnuréttindi útlendinga (búsetuleyfi, EES-reglur). 598. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa (heildarlög, EES-reglur). 649. mál
  -> ábyrgðasjóður launa. 99. mál
  -> áhrif nýs launakerfis á launamun kynjanna. 320. mál
  -> ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir (umræður utan dagskrár). B-428. mál
  -> átaksverkefni til að sporna við atvinnuleysi. 591. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími). 426. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga). 438. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.). 619. mál
  -> einelti á vinnustað. 139. mál
  -> fjárfestingar lífeyrissjóðanna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-456. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 470. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 471. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 472. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 473. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 474. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 475. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 476. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 477. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 478. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 479. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 480. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 481. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 482. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 276. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 277. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 278. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 279. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 280. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 281. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 282. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 283. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 284. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 285. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 286. mál
  -> flutningur opinberra starfa og stofnana. 287. mál
  -> fyrirspurn um starfslokasamninga hjá Byggðastofnun (athugasemdir um störf þingsins). B-503. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof. 574. mál
  -> fæðingarorlof. 80. mál
  -> greiðslur úr ábyrgðasjóði launa. 105. mál
  -> heilsugæslulæknar á Suðurnesjum (athugasemdir um störf þingsins). B-195. mál
  -> Kjaradómur og kjaranefnd (heilsugæslulæknar). 683. mál
  -> kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi). 298. mál
  -> kjör bænda (umræður utan dagskrár). B-499. mál
  -> launa- og starfskjör á vernduðum vinnustöðum. 81. mál
  -> launamunur kynjanna hjá hinu opinbera (umræður utan dagskrár). B-380. mál
  -> lágmarkslaun. 313. mál
  -> lífeyrisréttindi hjóna. 270. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda (skylduaðild maka, skipting iðgjalda). 321. mál
  -> Lífeyrissjóður sjómanna (iðgjöld). 12. mál
  -> Lífeyrissjóður sjómanna (elli- og makalífeyrir). 355. mál
  -> lífskjarakönnun eftir landshlutum. 389. mál
  -> lögbinding lágmarkslauna. 314. mál
  -> löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (tölvunarfræðingar o.fl.). 354. mál
  -> nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga). 597. mál
  -> samræming réttinda opinberra starfsmanna og félaga innan ASÍ sem vinna hjá ríkinu (umræður utan dagskrár). B-316. mál
  -> samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja. 204. mál
  -> sjómannalög (bótaréttur). 60. mál
  -> skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa). 157. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (viðmiðun lífeyris). 414. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfesting í sparisjóðum). 153. mál
  -> skýrsla um starfslok forstjóra Landssímans (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-208. mál
  -> staða heilsugæslunnar (umræður utan dagskrár). B-199. mál
  -> staða lágtekjuhópa (umræður utan dagskrár). B-309. mál
  -> starfslok fyrrverandi forstjóra Landssíma Íslands hf.. 551. mál
  -> starfslokasamningar hjá Byggðastofnun. 542. mál
  -> starfslokasamningar hjá Byggðastofnun. 657. mál
  -> starfslokasamningar hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli. 672. mál
  <- 128 stéttarfélög
  -> stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar). 5. mál
  -> stofnun hlutafélags um Norðurorku (biðlaunaréttur starfsmanna). 687. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-461. mál
  -> svar við fyrirspurn um fæðingarorlof (athugasemdir um störf þingsins). B-508. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags). 130. mál
  -> Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga. 570. mál
  -> ummæli um evrópskan vinnumarkað. 364. mál
  -> upphæð atvinnuleysisbóta (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-454. mál
  -> upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga (umræður utan dagskrár). B-390. mál
  -> upplýsingaskylda um launakjör (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-453. mál
  -> uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs. 34. mál
  -> útlendingar (útlendingar frá EFTA-ríkjum). 168. mál
  -> varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna (sjóflutningar). 454. mál
  <- 128 velferðarmál
  <- 128 vinnumál
  -> vinnutími sjómanna (EES-reglur). 390. mál
  -> þróun og horfur í atvinnumálum. 569. mál