Niðurstöður efnisorðaleitar

utanríkismál


130. þing
  -> aðild að Gvadalajara-samningi. 883. mál
  -> aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur). 402. mál
  -> aðlögun mjólkuriðnaðar að kröfum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. 904. mál
  -> aðskilnaðarmúrinn í Palestínu. 260. mál
  -> afdrif hælisleitenda. 316. mál
  -> afdrif hælisleitenda. 376. mál
  -> afleiðingar hermdarverkanna í Madríd (umræður utan dagskrár). B-431. mál
  -> afplánun íslensks ríkisborgara í Texas (athugasemdir um störf þingsins). B-390. mál
  -> almenn hegningarlög (fullgilding spillingarsamnings). 146. mál
  -> 130 alþjóðasamningar
  <- 130 alþjóðasamningar
  -> alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa. 946. mál
  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2003. 567. mál
  -> alþjóðlegt friðargæslulið Sameinuðu þjóðanna til Palestínu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-47. mál
  -> andlát íslensks drengs í Hollandi. 358. mál
  -> aukið eftirlit með ferðamönnum (athugasemdir um störf þingsins). B-455. mál
  -> Árósasamningurinn. 62. mál
  -> ársreikningar (matsreglur, EES-reglur). 427. mál
  -> bann við geimvopnum. 412. mál
  -> borgaraleg friðargæsla. 79. mál
  -> borgaraleg friðargæsla. 193. mál
  -> borgaralegir og hernaðarlegir þættir í starfi Íslensku friðargæslunnar. 859. mál
  -> breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni). 324. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru). 332. mál
  -> breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu). 360. mál
  -> breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil). 869. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga). 481. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti). 651. mál
  -> breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum). 611. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar). 359. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög). 961. mál
  -> búnaður og húsnæði á varnarsvæðinu. 744. mál
  -> efnahagslegar refsiaðgerðir. 1006. mál
  -> einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.). 751. mál
  <- 130 Evrópska efnahagssvæðið
  -> Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki). 338. mál
  -> Evrópska efnahagssvæðið og íslenskur vinnumarkaður. 345. mál
  -> Evrópufélög (EES-reglur). 203. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2003. 621. mál
  -> félagslegt réttlæti á vinnumarkaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-406. mál
  -> fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.). 550. mál
  -> fjárveitingar til rannsóknastofnana. 528. mál
  -> framkvæmd EES-samningsins. 551. mál
  -> fríverslunarsamningur við Ísrael. 677. mál
  -> fríverslunarsamningur við Kanada. 771. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2003. 586. mál
  -> frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar). 736. mál
  -> GATS-samningurinn. 16. mál
  -> heimsókn forseta Eistlands (tilkynningar forseta). B-538. mál
  -> heimsókn forseta ungverska þingsins (tilkynningar forseta). B-547. mál
  -> heimsókn forsætisráðherra Namibíu (tilkynningar forseta). B-133. mál
  -> hugsanleg aðild Noregs að ESB (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-45. mál
  -> hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans. 755. mál
  -> Ísland og þróunarlöndin (umræður utan dagskrár). B-60. mál
  -> Íslandsskýrsla GRECO-hóps Evrópuráðsins gegn spillingu. 983. mál
  -> íslenska friðargæslan. 195. mál
  -> landbúnaðarstefna Evrópusambandsins. 92. mál
  -> lágflug og æfingar orrustuflugvéla Bandaríkjahers. 64. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (búseta, EES-reglur). 314. mál
  -> loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.). 945. mál
  -> lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.). 463. mál
  -> lögmæti innrásarinnar í Írak. 110. mál
  -> mannréttindasáttmáli Evrópu (13. samningsviðauki). 142. mál
  -> málefni Palestínumanna (umræður utan dagskrár). B-341. mál
  -> megináherslur íslenskra stjórnvalda í Barentsráðinu. 380. mál
  -> mengun frá tímum herstöðvarinnar á Heiðarfjalli. 539. mál
  -> NATO-þingið 2003. 637. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannatryggingar. 948. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannatryggingar. 949. mál
  -> norðurskautsmál 2003. 694. mál
  -> 130 norræn samvinna
  <- 130 norræn samvinna
  -> Norræna ráðherranefndin 2003. 579. mál
  -> norrænt samstarf 2003. 688. mál
  -> Orion-þotur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-323. mál
  -> ráðherrayfirlýsing Evrópuráðsins um setningu reglna gegn spillingu. 985. mál
  -> réttarstaða íslenskra skipa á Svalbarðasvæði. 893. mál
  -> samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum. 479. mál
  -> samningur á sviði refsiréttar um spillingu. 294. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. 482. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004. 950. mál
  -> samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles. 735. mál
  -> samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa. 884. mál
  -> samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna. 572. mál
  -> samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum. 571. mál
  -> samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar um aðbúnað skipverja. 48. mál
  -> samþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð. 831. mál
  -> sáttmáli Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu. 984. mál
  -> Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka). 467. mál
  -> siglingavernd. 569. mál
  -> skipan Evrópustefnunefndar. 66. mál
  -> skipan nefndar um öryggi og varnir Íslands. 86. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.). 480. mál
  -> skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál (skýrsla ráðherra). B-142. mál
  -> sprengjuleit. 911. mál
  -> staða fríverslunarsamninga EFTA. 678. mál
  -> staða mála í Írak (umræður utan dagskrár). B-585. mál
  -> staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum (umræður utan dagskrár). B-515. mál
  -> staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar (umræður utan dagskrár). B-598. mál
  -> staðan í Írak (umræður utan dagskrár). B-262. mál
  -> staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen. 612. mál
  -> starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur). 411. mál
  -> stefna Íslands í alþjóðasamskiptum. 114. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 814. mál
  -> stríðsátökin í Írak (athugasemdir um störf þingsins). B-519. mál
  -> stuðningur við sjálfstæði Færeyja (athugasemdir um störf þingsins). B-98. mál
  -> stækkun NATO (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-112. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-89. mál
  -> tilkynning um heimsókn (tilkynningar forseta). B-533. mál
  -> tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur). 410. mál
  -> umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.). 464. mál
  -> umhverfisáhrif af völdum erlendrar hersetu. 578. mál
  -> umræða utan dagskrár um málefni Palestínumanna og þingsályktunartillaga um aðskilnaðarmúrinn í Palestínu (um fundarstjórn). B-340. mál
  -> uppbyggingarstarf í Írak. 892. mál
  -> upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn. 84. mál
  -> uppsagnir hjá varnarliðinu (umræður utan dagskrár). B-198. mál
  -> uppsögn af hálfu atvinnurekanda. 453. mál
  -> upptaka gerða í EES-samninginn. 982. mál
  -> utanríkis- og alþjóðamál. 909. mál
  -> útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.). 749. mál
  -> varnarliðið á Keflavíkurflugvelli. 724. mál
  <- 130 varnarmál
  -> vernd votlendis samkvæmt Ramsar-samþykktinni. 679. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur). 342. mál
  -> VES-þingið 2003. 601. mál
  -> Vestnorræna ráðið 2003. 649. mál
  -> vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna. 116. mál
  -> viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn. 249. mál
  -> viðræður um fyrirhugaða fækkun í varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli (athugasemdir um störf þingsins). B-467. mál
  -> yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.). 613. mál
  -> þátttaka sveitarstjórnarmanna í Evrópusamstarfi. 212. mál
  -> þing aðildarríkja loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. 379. mál
  -> þjónusta við varnarliðið. 743. mál
  -> þróunarsamvinna Íslands við önnur ríki. 43. mál
  -> öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið). 734. mál
  -> ÖSE-þingið 2003. 614. mál