Niðurstöður efnisorðaleitar

alþjóðasamningar


130. þing
  -> aðild að Gvadalajara-samningi. 883. mál
  -> aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur). 402. mál
  -> almenn hegningarlög (fullgilding spillingarsamnings). 146. mál
  -> alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa. 946. mál
  -> Árósasamningurinn. 62. mál
  -> ársreikningar (matsreglur, EES-reglur). 427. mál
  -> breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni). 324. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru). 332. mál
  -> breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu). 360. mál
  -> breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil). 869. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga). 481. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti). 651. mál
  -> breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum). 611. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar). 359. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög). 961. mál
  -> einkaleyfi (EES-reglur, líftækni). 303. mál
  -> einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.). 751. mál
  -> Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki). 338. mál
  -> Evrópska efnahagssvæðið og íslenskur vinnumarkaður. 345. mál
  -> Evrópufélög (EES-reglur). 203. mál
  -> félagslegt réttlæti á vinnumarkaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-406. mál
  -> fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.). 550. mál
  -> framkvæmd EES-samningsins. 551. mál
  -> fríverslunarsamningur við Ísrael. 677. mál
  -> fríverslunarsamningur við Kanada. 771. mál
  -> GATS-samningurinn. 16. mál
  -> lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga). 111. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (búseta, EES-reglur). 314. mál
  -> loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.). 945. mál
  -> lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.). 463. mál
  -> mannréttindasáttmáli Evrópu (13. samningsviðauki). 142. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannatryggingar. 948. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannatryggingar. 949. mál
  -> norræni tungumálasamningurinn og táknmál (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-440. mál
  -> samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum. 479. mál
  -> samningur á sviði refsiréttar um spillingu. 294. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. 482. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004. 950. mál
  -> samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles. 735. mál
  -> samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa. 884. mál
  -> samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar um aðbúnað skipverja. 48. mál
  -> samþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð. 831. mál
  -> sáttmáli Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu. 984. mál
  -> Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka). 467. mál
  -> siglingavernd. 569. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.). 480. mál
  -> staða fríverslunarsamninga EFTA. 678. mál
  -> staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen. 612. mál
  -> starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur). 411. mál
  -> stefna Íslands í alþjóðasamskiptum. 114. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 814. mál
  -> tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur). 410. mál
  -> umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.). 464. mál
  -> uppsögn af hálfu atvinnurekanda. 453. mál
  -> upptaka gerða í EES-samninginn. 982. mál
  -> 130 utanríkismál
  <- 130 utanríkismál
  -> útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.). 749. mál
  -> vernd votlendis samkvæmt Ramsar-samþykktinni. 679. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur). 342. mál
  -> viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn. 249. mál
  -> yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.). 613. mál
  -> öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið). 734. mál