Niðurstöður efnisorðaleitar

landbúnaður


130. þing
  -> aðlögun mjólkuriðnaðar að kröfum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. 904. mál
  -> aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað. 52. mál
  -> aðstoð við sauðfjárbændur (athugasemdir um störf þingsins). B-136. mál
  -> afkoma mjólkurframleiðenda. 906. mál
  <- 130 atvinnuvegir
  -> ábúðarlög (heildarlög). 782. mál
  -> beiðslisgreining. 475. mál
  -> búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands). 879. mál
  -> búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum. 166. mál
  -> dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (Vestmannaeyjabær). 840. mál
  -> endurreisn Þingvallaurriðans. 958. mál
  -> eyðing minka og refa. 926. mál
  -> ferðaþjónusta bænda. 361. mál
  -> 130 fiskeldi
  -> fiskeldis- og hafbeitarstöðvar. 56. mál
  -> Fiskræktarsjóður. 977. mál
  -> fjárflutningar. 415. mál
  -> fjárveitingar til rannsóknastofnana. 523. mál
  -> Flatey á Mýrum. 478. mál
  -> flutningur sláturfjár yfir varnarlínur. 121. mál
  -> framleiðsla sauðfjárafurða. 192. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur). 417. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði). 997. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012). 1000. mál
  -> greiðslumark í sauðfjárrækt. 395. mál
  -> greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu. 210. mál
  -> heimagerðar landbúnaðarafurðir. 674. mál
  -> hlunnindi af sel. 825. mál
  -> hrossalitir. 408. mál
  -> hundaræktarbúið í Dalsmynni. 761. mál
  -> inn- og útflutningur eldisdýra. 179. mál
  -> jarðalög (heildarlög). 783. mál
  -> kornrækt á Íslandi. 433. mál
  -> kröfur til sauðfjársláturhúsa. 903. mál
  -> landbúnaðarstefna Evrópusambandsins. 92. mál
  -> lax- og silungsveiði (Fiskræktarsjóður). 850. mál
  -> lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga). 111. mál
  -> laxeldi á Austfjörðum. 180. mál
  -> laxveiði í net við strendur landsins. 915. mál
  -> laxveiðiár á Austurlandi. 640. mál
  -> litförótt í íslenska hestakyninu. 409. mál
  -> markaðssetning dilkakjöts erlendis. 860. mál
  -> markaðssetning lambakjöts innan lands. 902. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (slátrun eldisfisks). 446. mál
  -> nýrnaveiki í seiðaeldi. 885. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands). 878. mál
  -> reiðhöllin á Blönduósi. 270. mál
  -> sambúð laxeldis og stangveiði. 285. mál
  -> sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins. 834. mál
  -> sauðfjársláturhús. 558. mál
  -> sjálfbærni landbúnaðarframleiðslu. 639. mál
  -> sjókvíaeldi (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-49. mál
  -> slátrun alifugla. 900. mál
  -> starfshópur um eyðingarverksmiðjur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-405. mál
  -> starfsskilyrði loðdýraræktar. 763. mál
  -> stefnumótun í mjólkurframleiðslu. 905. mál
  -> stofnverndarsjóður íslenska hestakynsins. 406. mál
  -> stuðningur við aukabúgreinar. 696. mál
  -> styrkjakerfi landbúnaðarins. 641. mál
  -> styrkveitingar til eldis sjávardýra. 189. mál
  -> tollalög (landbúnaðarhráefni). 460. mál
  -> úreltar búvélar. 256. mál
  -> útflutningsmarkaðir fyrir dilkakjöt. 541. mál
  -> útflutningur á lambakjöti. 555. mál
  -> útflutningur lambakjöts. 158. mál
  -> vandi sauðfjárbænda (umræður utan dagskrár). B-74. mál
  -> varnir gegn dýrasjúkdómum (athugasemdir um störf þingsins). B-354. mál
  -> vatnasvæði Ölfusár og Hvítár. 901. mál
  -> verðmyndun á grænmeti. 501. mál
  -> verndun, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (æðarvarp). 925. mál
  -> yfirstjórn menntastofnana landbúnaðarins. 101. mál
  -> yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.). 613. mál