Niðurstöður efnisorðaleitar

almannatryggingar


130. þing
  -> aðgerðir gegn fátækt. 21. mál
  -> afsláttarkort Tryggingastofnunar. 713. mál
  -> aldurstengd örorkuuppbót. 837. mál
  -> almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 418. mál
  dh: almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót). 418. mál
  dh: almannatryggingar (meðlög, EES-reglur). 966. mál
  -> almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.). 341. mál
  -> áhrif gengisþróunar á lyfjaverð. 795. mál
  -> bið eftir heyrnartækjum. 536. mál
  -> bólgueyðandi lyf. 796. mál
  -> börn með Goldenhar-heilkenni. 729. mál
  -> endurgreiðsla tannlæknakostnaðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-439. mál
  -> ferðakostnaður sjúklinga. 388. mál
  -> ferðakostnaður vegna tannréttinga. 53. mál
  -> ferðakostnaður vegna tannréttinga. 976. mál
  -> gleraugnakostnaður barna. 535. mál
  -> greiðsla bóta vegna örorku á grundvelli skaðabótalaga. 266. mál
  -> greiðsla fæðingarstyrks. 321. mál
  -> greiðslur til öryrkja samkvæmt dómi Hæstaréttar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-115. mál
  -> greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði. 457. mál
  -> greiðslur vegna lifrarbólgu C. 703. mál
  -> hjálpartæki fatlaðra. 389. mál
  -> kjör öryrkja. 606. mál
  -> 130 kosning aðalmanns í tryggingaráð
  -> kostnaðarhlutdeild sjúklinga. 516. mál
  -> kostnaðarhlutdeild sjúklinga. 647. mál
  -> kynning á sjúklingatryggingu. 73. mál
  -> lyfjakostnaður. 310. mál
  -> lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga). 880. mál
  -> lækkun smásöluálagningar lyfja (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-407. mál
  -> meðlagsgreiðslur (breyting ýmissa laga). 311. mál
  -> meðlagsgreiðslur vegna barna erlendis. 318. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannatryggingar. 948. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannatryggingar. 949. mál
  -> rafræn sjúkraskrá. 486. mál
  -> réttindi barna með Goldenhar-heilkenni. 211. mál
  -> samstarf ríkis, sveitarfélaga og ýmissa rekstraraðila í heilbrigðis-, trygginga- og félagsmálum. 268. mál
  -> sálfræðiþjónusta. 132. mál
  -> sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum. 127. mál
  -> sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum. 151. mál
  -> speglunaraðgerðir í hnjám. 532. mál
  -> stuðningur við börn með Goldenhar-heilkenni. 718. mál
  -> stuðningur við krabbameinssjúklinga. 263. mál
  -> tannheilsa barna og lífeyrisþega. 826. mál
  -> tannvernd barna og unglinga. 25. mál
  <- 130 tryggingar
  -> tryggur lágmarkslífeyrir. 822. mál
  <- 130 velferðarmál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu (umræður utan dagskrár). B-96. mál
  -> yfirlýsing ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði (tilkynning frá ríkisstjórninni). B-388. mál
  -> þjónusta sálfræðinga innan heilbrigðiskerfisins. 940. mál
  -> Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur). 100. mál
  -> Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (gjaldtaka o.fl.). 552. mál
  -> öldrunarstofnanir. 330. mál
  -> örorkubætur og fæðingarstyrkur. 319. mál
  -> örorkulífeyrir. 246. mál