Niðurstöður efnisorðaleitar

verkalýðsmál


131. þing
  -> aðgerðir gegn félagslegum undirboðum. 94. mál
  -> afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið (umræður utan dagskrár). B-44. mál
  -> afleiðingar verkfalls grunnskólakennara (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-356. mál
  -> afleiðingar verkfalls kennara (athugasemdir um störf þingsins). B-387. mál
  -> Alþjóðavinnumálaþingin í Genf 2001–2004. 577. mál
  -> atvinnuleysi. 78. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (desemberuppbót). 174. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga). 646. mál
  -> atvinnulíf í litlum samfélögum. 745. mál
  -> atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.). 47. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa. 501. mál
  -> ályktun ASÍ um efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-52. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin). 435. mál
  -> erlendar starfsmannaleigur. 467. mál
  -> félagsleg undirboð á vinnumarkaði (umræður utan dagskrár). B-521. mál
  -> fjöldi og kjör sendiherra. 331. mál
  -> fullvinnsla á fiski hérlendis. 581. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof (orlofslaun). 22. mál
  -> Fæðingarorlofssjóður. 138. mál
  -> Gini-stuðull fyrir ráðstöfunartekjur hjóna og sambúðarfólks. 658. mál
  -> greiðslur úr Lífeyrissjóði sjómanna. 785. mál
  -> helgidagafriður (afgreiðslutími matvöruverslana). 481. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild). 620. mál
  -> jöfnun lífeyrisréttinda. 439. mál
  -> kennitöluflakk í atvinnurekstri. 453. mál
  -> kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum. 318. mál
  -> kjarasamningar grunnskólakennara og lífeyrisskuldbindingar. 180. mál
  -> kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi). 51. mál
  -> kjör og vinnuskilyrði blaðburðarfólks. 116. mál
 >> 131 kosning tveggja dómenda og tveggja varadómenda í Kjaradóm
  -> kynjahlutföll í stjórnum lífeyrissjóðanna. 86. mál
  -> langtímaatvinnulausir. 77. mál
  -> langtímaatvinnuleysi. 80. mál
  -> launakönnun út frá kynja- og jafnréttissjónarmiðum. 455. mál
  -> lágmarkslaun. 306. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda. 459. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.). 696. mál
  -> Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun). 479. mál
  -> Lífeyrissjóður sjómanna (afnám laganna). 376. mál
  -> lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins. 119. mál
  -> lögverndun á starfsheiti táknmálstúlka. 272. mál
  -> meinatæknar og heilbrigðisþjónusta (lífeindafræðingar). 537. mál
  -> miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði. 488. mál
  -> ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins (athugasemdir um störf þingsins). B-626. mál
  -> ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála. 230. mál
  -> réttindi starfsfólks á einkaheimilum. 784. mál
  -> réttur foreldra vegna veikinda barna. 139. mál
  -> réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum (rökstuðningur og miskabætur). 628. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.). 143. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar). 300. mál
  -> staða íslenska kaupskipaflotans (umræður utan dagskrár). B-731. mál
  -> starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir). 321. mál
  -> starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (erlendir starfsmenn). 651. mál
  -> starfslok og taka lífeyris. 247. mál
  <- 131 stéttarfélög
  -> stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar). 5. mál
  -> sumarbústaðir í eigu ríkisins o.fl.. 622. mál
  -> sveigjanleg starfslok. 691. mál
  -> Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun). 299. mál
  -> tóbaksvarnir (bann við reykingum á veitingastöðum). 539. mál
  -> Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga. 627. mál
  -> uppsagnir á Landsbókasafni – Háskólabókasafni (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-538. mál
  -> uppsagnir hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli. 514. mál
  <- 131 velferðarmál
  -> verkfall grunnskólakennara (umræður utan dagskrár). B-362. mál
  <- 131 verkföll
  -> viðskipti fjármálaráðuneytisins og stofnana þess við ráðningarstofur. 579. mál
  -> viðskipti við ráðningarstofur. 446. mál
  -> vinna útlendinga. 502. mál
  <- 131 vinnudeilur
  -> vinnutilhögun unglækna. 158. mál
  -> þagnarskylda um kaup og kjör. 418. mál
  -> öryggismál og aðbúnaður á Kárahnjúkasvæðinu. 456. mál