Niðurstöður efnisorðaleitar

sjóðir


131. þing
  -> afturköllun þingmáls (athugasemdir um störf þingsins). B-732. mál
  -> Alþjóðaumhverfissjóðurinn. 683. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa. 501. mál
  -> árangurslaus fjárnám. 154. mál
  -> Byggðastofnun. 714. mál
  <- 131 fjármál
  <- 131 fjármálastofnanir
  -> flutningsjöfnunarsjóður olíuvara. 497. mál
  -> Fæðingarorlofssjóður. 138. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir). 320. mál
  -> kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.). 208. mál
 >> 131 kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í stjórn Grænlandssjóðs
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.). 142. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.). 330. mál
  -> Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna). 786. mál
  -> Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög). 269. mál
  -> lánatryggingasjóður kvenna. 679. mál
  -> lífeyrissjóðir. 155. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda. 459. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.). 696. mál
  -> málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð). 85. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (afnám tryggingardeildar útflutningslána). 659. mál
  -> sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness. 504. mál
  -> sala Lánasjóðs landbúnaðarins (umræður utan dagskrár). B-717. mál
  -> samkeppnishæfni Íbúðalánasjóðs. 79. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.). 143. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar). 300. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 66. mál
  -> stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs). 583. mál
  -> styrkir úr starfsmenntasjóði. 134. mál
  -> Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun). 299. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla). 695. mál
  -> textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.). 20. mál
  -> Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta. 422. mál
  -> Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga. 627. mál
  -> úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds). 686. mál
  -> Úrvinnslusjóður. 419. mál
  -> úthlutanir úr Framkvæmdasjóði fatlaðra. 654. mál
  -> veiðikortasjóður. 634. mál
  -> Verkefnasjóður sjávarútvegsins. 311. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gildistími laganna). 387. mál
  -> æskulýðsmál. 782. mál