Niðurstöður efnisorðaleitar

alþjóðasamningar


131. þing
  -> Alþjóðaumhverfissjóðurinn. 683. mál
  -> breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA). 614. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (dreifing blóðs og blóðhluta). 604. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 434. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 437. mál
  -> breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir). 605. mál
  -> breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (almenningsflug og Flugöryggisstofnun). 606. mál
  -> breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi). 438. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin). 435. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 436. mál
  -> fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur). 482. mál
  -> fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur). 667. mál
  -> framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 747. mál
  -> framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins. 617. mál
  -> GATS-samningurinn. 63. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 702. mál
  -> innleiðing EES-gerða. 770. mál
  -> innleiðing tilskipana ESB. 818. mál
  -> Kyoto-bókunin. 274. mál
  -> loftferðir (EES-reglur). 699. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda. 384. mál
  -> losun koltvísýrings (umræður utan dagskrár). B-575. mál
  -> lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). 649. mál
  -> mannréttindasáttmáli Evrópu (eftirlitskerfi samningsins). 648. mál
  -> miðlun vátrygginga (EES-reglur). 551. mál
  <- 131 milliríkjasamningar
  -> Norræni fjárfestingarbankinn (afnám laga nr. 26/1976). 284. mál
 >> 131 Ramsarsamningurinn um votlendi
  -> samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur). 590. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. 704. mál
  -> samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanons. 722. mál
  -> sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis. 705. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (upplýsingar um einstaklinga). 538. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 66. mál
  -> Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög). 191. mál
  -> svar utanríkisráðherra við fyrirspurn um innleiðingu EES-gerða (athugasemdir um störf þingsins). B-785. mál
  -> tilmæli fastanefndar Bernarsáttmálans. 800. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur). 791. mál
  -> verðbréfaviðskipti (EES-reglur). 503. mál
  -> yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar. 647. mál
  -> þjónustutilskipun Evrópusambandsins. 282. mál