Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


131. þing
  -> ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar). 480. mál
  -> breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA). 614. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (dreifing blóðs og blóðhluta). 604. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 434. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 437. mál
  -> breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir). 605. mál
  -> breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (almenningsflug og Flugöryggisstofnun). 606. mál
  -> breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi). 438. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin). 435. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 436. mál
  -> einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja). 251. mál
  -> 131 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 131 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur). 482. mál
  -> fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur). 667. mál
  -> fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 211. mál
  -> framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins. 617. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2004. 572. mál
  -> greiðslur yfir landamæri í evrum (EES-reglur). 212. mál
  -> happdrætti (heildarlög, EES-reglur). 675. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 702. mál
  -> innleiðing EES-gerða. 770. mál
  -> innleiðing tilskipana ESB. 818. mál
  -> loftferðir (EES-reglur). 699. mál
  -> lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). 649. mál
  -> löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (EES-reglur). 484. mál
  -> miðlun vátrygginga (EES-reglur). 551. mál
  -> samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur). 590. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (upplýsingar um einstaklinga). 538. mál
  -> svar utanríkisráðherra við fyrirspurn um innleiðingu EES-gerða (athugasemdir um störf þingsins). B-785. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur). 791. mál
  -> verðbréfaviðskipti (EES-reglur). 503. mál
  -> þingleg meðferð EES-reglna. 267. mál
  -> þjónustutilskipun Evrópusambandsins. 282. mál