Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarfélög


131. þing
  -> afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið (umræður utan dagskrár). B-44. mál
  -> afleiðingar verkfalls grunnskólakennara (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-356. mál
  -> afleiðingar verkfalls kennara (athugasemdir um störf þingsins). B-387. mál
  -> álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur). 707. mál
  -> eftirlit og þvingunarúrræði Umhverfisstofnunar. 688. mál
  -> fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. 173. mál
  -> fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins (umræður utan dagskrár). B-48. mál
  -> framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila). 723. mál
  -> framlög aðalsjóðs sveitarfélaga til fræðslumála. 82. mál
  -> gjaldfrjáls leikskóli. 25. mál
  -> gjaldfrjáls leikskóli. 171. mál
  -> gjaldskrá leikskóla. 132. mál
  -> hlutur kvenna í sveitarstjórnum. 393. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð). 192. mál
  -> hreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökum. 752. mál
  -> húsaleigubætur. 172. mál
  -> kynjahlutföll. 621. mál
  -> Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög). 269. mál
  -> lóðaúthlutunarreglur Reykjavíkurborgar. 718. mál
  -> lögheimili í sumarbústaðabyggðum. 781. mál
  -> mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts. 652. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.). 235. mál
  -> menningarsamningur fyrir Vesturland. 713. mál
  -> náttúruvernd (eldri námur). 184. mál
  -> nýting sveitarfélaga á tekjustofnum. 163. mál
  -> rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum. 374. mál
  -> rekstur grunnskóla. 405. mál
  -> réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta. 513. mál
  -> samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga. 465. mál
  -> samningur um menningarmál. 541. mál
  -> skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga (umræður utan dagskrár). B-429. mál
  -> skuldbindingar sveitarfélaga vegna einkaframkvæmda. 734. mál
  -> skuldbindingar vegna einkaframkvæmda í ársreikningum sveitarfélaga. 730. mál
  -> staðan í viðræðum um verka- og tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga (umræður utan dagskrár). B-597. mál
  -> stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis, endurfjármögnun). 69. mál
  -> styrkir til að sporna við atvinnuleysi. 307. mál
  -> sveitarstjórnarlög. 62. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (álagning útsvars). 194. mál
  -> tillögur tekjustofnanefndar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-658. mál
  -> tónlistarnám. 187. mál
  -> úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála. 755. mál
  -> vatnalög (heildarlög). 413. mál
  <- 131 velferðarmál
  -> verkfall grunnskólakennara (umræður utan dagskrár). B-362. mál
  -> verkfall kennara og stofnun Hávallaskóla (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-55. mál
  -> viðræður um skiptingu tekjustofna ríkis og sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-410. mál
  -> virðisaukaskattur (almenningsvagnar). 363. mál