Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


131. þing
  -> aðgerðir til að draga úr offitu barna. 326. mál
  -> afsláttarkort. 108. mál
  -> almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega). 229. mál
  -> almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna). 587. mál
  -> almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna). 67. mál
  -> auglýsingar á heilbrigðisþjónustu. 492. mál
  -> auglýsingar á óhollri matvöru. 425. mál
  -> áfengisauglýsingar (umræður utan dagskrár). B-319. mál
  -> áfengislög (áfengisauglýsingar). 694. mál
  -> barna- og unglingageðdeild. 810. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins. 297. mál
  -> bætt heilbrigði Íslendinga. 806. mál
  -> börn og unglingar með átröskun. 661. mál
  -> einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja). 251. mál
  -> fíkniefni í fangelsum. 562. mál
  -> fjölgun öryrkja. 162. mál
  -> flutningur launaútreikninga heilbrigðisstofnana frá landsbyggðinni. 631. mál
  -> forvarnir í fíkniefnum. 102. mál
  -> framtíðaruppbygging bráðaþjónustu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (umræður utan dagskrár). B-629. mál
  -> fræðsla um meðferð kynferðisafbrotamála. 105. mál
  -> geðheilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra (skýrsla ráðherra). B-548. mál
  -> geðheilbrigðisþjónusta í fangelsum. 561. mál
  -> geðlyfjanotkun barna (athugasemdir um störf þingsins). B-780. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs). 280. mál
  -> gleraugnakostnaður barna. 156. mál
  -> gleraugnakostnaður barna og ungmenna. 178. mál
  -> Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 660. mál
  -> græðarar. 246. mál
  -> græðarar og starfsemi þeirra á Íslandi. 477. mál
  -> Hegningarhúsið við Skólavörðustíg. 625. mál
  -> Heilbrigðisstofnun Suðurlands. 519. mál
  -> Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. 499. mál
  -> heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu. 168. mál
  -> heilsugæslustöðin á Raufarhöfn. 120. mál
  -> hjartaþræðingar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. 585. mál
  -> hjúkrun á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 517. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð). 192. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (kæruréttur). 533. mál
  -> hreyfing sem valkostur í heilbrigðiskerfinu. 602. mál
  -> hundar og sóttvarnir. 740. mál
  -> húðflúrsmeðferð eftir brjóstakrabbamein. 290. mál
  -> húsnæðismál geðfatlaðra. 88. mál
  -> húsnæðismál Landspítala – háskólasjúkrahúss. 523. mál
  -> kaup á færanlegri sjúkrastöð í Palestínu. 711. mál
  -> kjör umönnunnarbarna í heilbrigðisþjónustu. 809. mál
  -> komur á heilsugæslustöðvar o.fl.. 253. mál
  -> kvartanir og kærur sjúklinga. 640. mál
  -> listmeðferð. 449. mál
  -> lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). 649. mál
  -> lyfjanotkun barna. 671. mál
  -> læknismeðferð barna erlendis. 555. mál
  -> málefni barna með bráðaofnæmi. 271. mál
  -> málefni barna með Goldenhar-heilkenni. 811. mál
  -> málefni langveikra barna. 231. mál
  -> meðferðarúrræði í fangelsum. 612. mál
  -> meinatæknar og heilbrigðisþjónusta (lífeindafræðingar). 537. mál
  -> menntunarmál geðsjúkra. 100. mál
  -> náms- og starfsendurhæfing fyrir geðsjúka (athugasemdir um störf þingsins). B-464. mál
  -> neyðarmóttaka fyrir þolendur heimilisofbeldis. 424. mál
  -> nýgengi krabbameins. 359. mál
  -> nýgengi krabbameins á Norðurlöndum. 358. mál
  -> nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga. 53. mál
  -> ótímabært og óeðlilegt kynlíf unglinga. 793. mál
  -> póstverslun með lyf. 378. mál
  -> rannsóknarstofa heilsugæslunnar í Reykjavík. 227. mál
  -> rannsóknir á áhrifum háspennulína á mannslíkamann. 603. mál
  -> reiðþjálfun fyrir fötluð börn. 757. mál
  -> réttindi starfsfólks á einkaheimilum. 784. mál
  -> sameining heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-740. mál
  -> samræmd áfengisstefna á Norðurlöndum. 117. mál
  -> samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum. 345. mál
  -> sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda. 24. mál
  -> sjúkrahússbyggingar í Fossvogi. 512. mál
  -> skipulögð leit að krabbameini í ristli. 553. mál
  -> spilafíkn. 797. mál
  -> staða geðsjúkra og þjónusta við þá (umræður utan dagskrár). B-75. mál
  -> staða Landspítalans (umræður utan dagskrár). B-754. mál
  -> starf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2004. 779. mál
  -> stjórnarfyrirkomulag Landspítala – háskólasjúkrahúss. 557. mál
  -> stofnun endurhæfingarseturs. 559. mál
  -> stuðningur við krabbameinssjúklinga. 303. mál
  -> tannlækningar (gjaldskrár). 656. mál
  -> taxtar tannlækna. 261. mál
  -> tóbaksvarnir (bann við reykingum á veitingastöðum). 539. mál
  -> umboðsmenn sjúklinga. 641. mál
  -> undirbúningur í heilbrigðiskerfinu vegna umskorinna kvenna. 113. mál
  -> ungir vímuefnaneytendur. 410. mál
  -> ungt fólk og getnaðarvarnir. 319. mál
  -> uppbygging Landspítala – háskólasjúkrahúss. 558. mál
  -> utanferðir lækna á kostnað lyfjafyrirtækja (athugasemdir um störf þingsins). B-554. mál
  -> utanlandsferðir lækna á kostnað lyfjaframleiðenda. 379. mál
  -> viðbrögð við faraldri. 637. mál
  -> vinnutilhögun unglækna. 158. mál
  -> virðisaukaskattur af lyfseðilsskyldum lyfjum. 353. mál
  -> þjónusta fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur á Íslandi. 805. mál
  -> þjónusta við yngri alzheimersjúklinga. 114. mál
  -> þunglyndi meðal eldri borgara. 71. mál