Niðurstöður efnisorðaleitar

fjármálafyrirtæki


131. þing
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 434. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 437. mál
  -> fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur). 667. mál
  dh: fjármálafyrirtæki (atkvæðamagn í sparisjóði). 55. mál
  dh: fjármálafyrirtæki (stofnfjáraukning í sparisjóði). 197. mál
  -> fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 211. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir). 320. mál
  -> Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög). 269. mál
  -> samkeppnishæfni Íbúðalánasjóðs. 79. mál
  -> skattgreiðslur fjármálafyrirtækja. 490. mál
  -> skil á fjármagnstekjuskatti. 709. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.). 143. mál
  -> starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum). 708. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 66. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.). 351. mál
  -> uppgreiðslugjald. 87. mál