Niðurstöður efnisorðaleitar

sjávarútvegur


132. þing
  -> aflagjöld Akraneshafnar. 410. mál
  -> aflaheimildir frá Vestfjörðum (umræður utan dagskrár). B-128. mál
  -> afli í Akraneshöfn. 409. mál
  -> afli smábáta. 374. mál
  -> atvinnuástandið á Bíldudal (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-545. mál
  <- 132 atvinnuvegir
  -> AVS-sjóðurinn. 530. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa og annarra skipa (heildarlög). 741. mál
  -> áhrif veiða á erfðagerð þorsksins. 184. mál
  -> ákvörðun aflamarks. 415. mál
  -> ákvörðun loðnukvóta. 525. mál
  -> ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur (umræður utan dagskrár). B-235. mál
  -> byggðakvóti fyrir Bíldudal. 229. mál
  -> dragnótaveiðar í Faxaflóa. 325. mál
  -> eldi á villtum þorskseiðum. 185. mál
  -> erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi (athugasemdir um störf þingsins). B-336. mál
  -> Fiskistofa. 360. mál
  -> fiskverndarsvæði við Ísland. 52. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu. 22. mál
  -> flutningur aflaheimilda milli skipa. 411. mál
  -> flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 2003/2004 og 2004/2005. 272. mál
  -> fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun (athugasemdir um störf þingsins). B-514. mál
  -> fréttaþátturinn Auðlind. 383. mál
  -> fullvinnsla á fiski hérlendis. 212. mál
  -> Hafrannsóknastofnun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-138. mál
  -> horfur í loðnuveiðum (athugasemdir um störf þingsins). B-270. mál
  -> hrefnustofninn (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-499. mál
  -> hrefnuveiðar. 512. mál
  -> hrefnuveiði. 772. mál
  -> innlausn fiskveiðiheimilda. 536. mál
  -> jafnstöðuafli. 316. mál
  -> kadmínmengun í Arnarfirði. 106. mál
  -> kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins. 27. mál
  -> kóngakrabbi. 105. mál
  -> kvótabundnar fisktegundir. 226. mál
  -> kvótastaða báta sem voru í sóknardagakerfinu. 779. mál
  -> Landhelgisgæsla Íslands (heildarlög). 694. mál
  -> laxeldisfyrirtækið Sæsilfur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-285. mál
  -> leiguverð fiskveiðiheimilda. 611. mál
  -> loðnuleit og loðnumælingar. 673. mál
  -> loðnuveiðar (umræður utan dagskrár). B-325. mál
  -> lokanir veiðisvæða. 469. mál
  -> lokun veiðisvæða. 468. mál
  -> Matvælarannsóknir hf.. 387. mál
  -> menntun fiskvinnslufólks. 600. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark). 143. mál
  -> rannsóknir og sjómælingar innan efnahagslögsögu. 98. mál
  -> ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar. 319. mál
  -> rækjustofninn í Arnarfirði. 354. mál
  -> samkeppnisstaða fiskverkenda. 587. mál
  -> samkeppnisstaða íslenskrar fiskvinnslu. 676. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. 610. mál
  -> samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi. 542. mál
  -> samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd. 543. mál
  -> samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum. 297. mál
  -> sjóræningjaveiðar á Reykjaneshrygg (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-548. mál
  -> skipting botnfisksafla. 778. mál
  -> skýrsla um notendagjöld hjá TR – ummæli sjávarútvegsráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-376. mál
  -> sóknarmark skipa. 416. mál
  -> staða loðnustofnsins (umræður utan dagskrár). B-96. mál
  -> staða útflutningsgreina (umræður utan dagskrár). B-110. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðiréttur). 17. mál
  -> stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri). 85. mál
  -> stjórn fiskveiða (afnám sérúthlutunar á þorski). 353. mál
  -> stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). 448. mál
  -> stofnstærðarmælingar á loðnu. 537. mál
  -> styrkir til sjávarútvegs. 414. mál
  -> togveiði á botnfiski á grunnslóð. 242. mál
  -> ummæli í utandagskrárumræðu (um fundarstjórn). B-234. mál
  -> uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur). 616. mál
  <- 132 útgerð
  -> útræðisréttur strandjarða. 491. mál
  -> vandi rækjuiðnaðarins (umræður utan dagskrár). B-151. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 384. mál
  -> veiðar og stofnstærð kolmunna. 359. mál
  -> Verkefnasjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun fjár). 382. mál
  -> viðskipti með aflaheimildir. 396. mál
  -> vinnsla uppsjávarfisks. 717. mál