Niðurstöður efnisorðaleitar

utanríkismál


132. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, læknar í starfsnámi). 236. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur). 651. mál
  -> aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan (athugasemdir um störf þingsins). B-170. mál
  -> almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot). 619. mál
  -> 132 alþjóðasamningar
  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2005. 584. mál
  -> athugasemdir mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. 273. mál
  -> atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja). 771. mál
  -> ákvörðun Bandaríkjamanna í varnarmálum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-461. mál
  -> álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur). 732. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur). 362. mál
  -> ástandið í Palestínu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-546. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (mælitæki). 685. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum). 686. mál
  -> breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (endurnot opinberra upplýsinga). 687. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög). 287. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál). 285. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur). 286. mál
  -> diplómatísk vegabréf og þjónustuvegabréf. 258. mál
  -> dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara). 312. mál
  -> einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 462. mál
  -> einkaleyfi (nauðungarleyfi). 346. mál
  -> evrópsk samvinnufélög (EES-reglur). 594. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2005. 588. mál
  -> fangaflug Bandaríkjastjórnar (athugasemdir um störf þingsins). B-293. mál
  -> fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar. 205. mál
  -> fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar. 334. mál
  -> fangaflutningar um íslenska lögsögu. 269. mál
  -> Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins). 795. mál
  -> framboð til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 121. mál
  -> framsal sakamanna (málsmeðferðarreglur). 667. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2005. 558. mál
  -> fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði). 683. mál
  -> fyrri störf sendiherra. 163. mál
  -> færanleg sjúkrastöð í Palestínu. 211. mál
  -> heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó. 378. mál
  -> herflugvélar yfir Reykjavík. 202. mál
  -> hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 461. mál
  -> hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB (umræður utan dagskrár). B-163. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 222. mál
  -> höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur). 664. mál
  -> innleiðing tilskipana ESB. 349. mál
  -> innrásin í Írak (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-463. mál
  -> íslenska friðargæslan (heildarlög). 634. mál
  -> íslenskir friðargæsluliðar eða hermenn í Afganistan. 161. mál
  -> Kyoto-bókunin. 281. mál
  -> málsókn vegna meintra brota á Svalbarðasamningnum. 511. mál
  -> meiðyrðalöggjöf og Lugano-samningurinn (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-78. mál
  -> munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna (skýrsla ráðherra). B-445. mál
  -> mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur). 620. mál
  -> NATO-þingið 2005. 585. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannaskráningu. 609. mál
  -> norðurskautsmál 2005. 576. mál
  -> Norræna ráðherranefndin 2005. 565. mál
  -> norrænt samstarf 2005. 574. mál
  -> rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf. 298. mál
  -> samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu. 671. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. 610. mál
  -> samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði). 682. mál
  -> samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis. 284. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 637. mál
  -> samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna. 662. mál
  -> samningur um tölvubrot. 692. mál
  -> samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál (athugasemdir um störf þingsins). B-508. mál
  -> samráðshópur um atvinnumál á Suðurnesjum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-547. mál
  -> samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi. 542. mál
  -> samstarf vestnorrænna landa í orkumálum. 299. mál
  -> samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd. 543. mál
  -> samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum. 297. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur). 189. mál
  -> skammtímaatvinnuleyfi ungmenna. 245. mál
  -> skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög). 713. mál
  -> starf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2005. 797. mál
  -> starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur). 669. mál
  -> starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur). 647. mál
  -> stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga (umræður utan dagskrár). B-219. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 178. mál
  -> stjórn fundarins (um fundarstjórn). B-526. mál
  -> stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð). 55. mál
  -> stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða. 541. mál
  -> svæði sem lotið hafa forræði varnarliðsins. 248. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 377. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 503. mál
  -> ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál (athugasemdir um störf þingsins). B-165. mál
  -> uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur). 616. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 690. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 743. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur). 221. mál
  -> utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra (skýrsla ráðherra). B-182. mál
  -> utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra (skýrsla ráðherra). B-513. mál
  -> varnarmálanefnd. 699. mál
  -> vegabréf (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.). 615. mál
  -> verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur). 655. mál
  -> verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald). 345. mál
  -> VES-þingið 2005. 586. mál
  -> Vestnorræna ráðið 2005. 577. mál
  -> viðræður í varnarmálum (athugasemdir um störf þingsins). B-524. mál
  -> viðræður um framtíð varnarliðsins (athugasemdir um störf þingsins). B-113. mál
  -> yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar. 237. mál
  -> þróunarsamvinna Íslands við önnur ríki. 137. mál
  -> þróunarsamvinna og þróunarhjálp. 564. mál
  -> þverpólitísk aðkoma að öryggismálum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-462. mál
  -> öryggi og varnir Íslands. 40. mál
  -> ÖSE-þingið 2005. 557. mál