Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


132. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur). 651. mál
  -> almenn hegningarlög (heimilisofbeldi). 365. mál
  -> almenn hegningarlög (kynferðisbrot). 712. mál
  -> almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot). 619. mál
  -> almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta). 432. mál
  -> atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja). 771. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (heildarlög). 742. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa og annarra skipa (heildarlög). 741. mál
  -> eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum (heildarlög). 695. mál
  -> einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). 445. mál
  -> einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 462. mál
  -> eldi vatnafiska (heildarlög). 595. mál
  -> faggilding o.fl.. 361. mál
  -> fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga). 556. mál
  -> heimild Fjármálaeftirlitsins til að beita dagsektum (athugasemdir um störf þingsins). B-269. mál
  -> hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). 444. mál
  -> hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 461. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 222. mál
  -> innheimtulög. 136. mál
  -> Landhelgisgæsla Íslands (heildarlög). 694. mál
  -> lax- og silungsveiði (heildarlög). 607. mál
  -> löggilding starfsheitis áfengis- og vímuefnaráðgjafa. 719. mál
  -> meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann). 53. mál
  -> mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur). 620. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins). 730. mál
  -> samningur um tölvubrot. 692. mál
  -> siglingalög (öryggi á sjó). 376. mál
  -> skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög). 713. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé). 18. mál
  -> starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (erlendir starfsmenn). 171. mál
  -> starfsmannaleigur. 366. mál
  -> textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.). 42. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 377. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 503. mál
  -> umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra). 718. mál
  -> útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.). 791. mál
  -> varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög). 596. mál
  -> vatnalög (heildarlög). 268. mál
  -> vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra (breyting ýmissa laga). 678. mál