Niðurstöður efnisorðaleitar

opinberar stofnanir


132. þing
  -> atvinnuleysistryggingar (heildarlög). 742. mál
  -> auglýsingar hins opinbera í héraðsfréttablöðum. 534. mál
  -> áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002–2005. 475. mál
  -> áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára. 254. mál
  -> bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.). 379. mál
  -> Byggðastofnun. 546. mál
  -> eftirlit með framkvæmd fjárlaga. 253. mál
  <- 132 embætti
  -> Fiskistofa. 360. mál
  -> fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga). 556. mál
  -> Flugmálastjórn Íslands (heildarlög). 707. mál
  -> Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins). 795. mál
  -> flutningur vínbúðarinnar í Mjódd í leiguhúsnæði. 761. mál
  -> flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis. 567. mál
  -> Fæðingarorlofssjóður. 424. mál
  -> gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið (athugasemdir um störf þingsins). B-266. mál
  -> gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið (athugasemdir um störf þingsins). B-274. mál
  -> Hafrannsóknastofnun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-138. mál
  -> Heyrnar-, tal- og sjónstöð (heildarlög). 514. mál
  -> jafnréttisfræðsla fyrir ráðherra og stjórnendur opinberra stofnana. 256. mál
  -> Landhelgisgæsla Íslands (heildarlög). 694. mál
  -> landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög). 668. mál
  -> Landsvirkjun. 341. mál
  -> mannaráðningar hjá Ríkisútvarpinu. 249. mál
  -> Matvælarannsóknir hf.. 387. mál
  -> meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu. 627. mál
  -> mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur). 620. mál
  -> nefndarskipan og kynjahlutföll. 460. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins). 730. mál
  -> opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands). 731. mál
  -> Póst- og fjarskiptastofnun (afnám úrskurðarnefndar). 267. mál
  -> rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum). 412. mál
  -> rannsóknamiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu. 223. mál
  -> réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn). 720. mál
  -> Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar). 60. mál
  <- 132 ríkisfyrirtæki
  <- 132 ríkisstofnanir
  -> Ríkisútvarpið (stjórn, afnotagjöld). 8. mál
  -> Ríkisútvarpið hf. (heildarlög). 401. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 47. mál
  -> sameining rannsóknastofnana iðnaðarins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-191. mál
  -> samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga. 66. mál
  -> Siglingastofnun Íslands (fulltrúi skemmtibátaeigenda í siglingaráði). 375. mál
  -> Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar). 402. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar 2004 (munnleg skýrsla þingmanns). B-156. mál
  -> skýrsla umboðsmanns Alþingis 2004 (munnleg skýrsla þingmanns). B-157. mál
  -> Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 331. mál
  -> stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. 734. mál
  -> stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins. 392. mál
  -> störf hjá Rarik. 260. mál
  -> svör ráðherra við fyrirspurn um Byggðastofnun (um fundarstjórn). B-198. mál
  -> tollalög og tekjuskattur (fækkun tollumdæma o.fl.). 733. mál
  -> umræða um störf þingsins (um fundarstjórn). B-272. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 690. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur). 221. mál
  -> útvarpslög o.fl. (stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.). 54. mál
  -> útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.). 791. mál
  -> vegabréf (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.). 615. mál
  -> Veiðimálastofnun (heildarlög). 612. mál
  -> verð á heitu vatni. 259. mál
  -> Vísinda- og tækniráð. 744. mál
  -> þjóðskrá og almannaskráning (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins). 566. mál