Niðurstöður efnisorðaleitar

alþjóðasamningar


132. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, læknar í starfsnámi). 236. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur). 651. mál
  -> almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot). 619. mál
  -> alþjóðleg útboð. 608. mál
  -> atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja). 771. mál
  -> álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur). 732. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur). 362. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (mælitæki). 685. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum). 686. mál
  -> breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (endurnot opinberra upplýsinga). 687. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög). 287. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál). 285. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur). 286. mál
  -> dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara). 312. mál
  -> einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 462. mál
  -> einkaleyfi (nauðungarleyfi). 346. mál
  -> evrópsk samvinnufélög (EES-reglur). 594. mál
  -> faggilding o.fl.. 361. mál
  -> framsal sakamanna (málsmeðferðarreglur). 667. mál
  -> fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði). 683. mál
  -> heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó. 378. mál
  -> hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 461. mál
  -> hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB (umræður utan dagskrár). B-163. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 222. mál
  -> höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur). 664. mál
  -> ILO-samþykkt um uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda. 756. mál
  -> innleiðing tilskipana ESB. 349. mál
  -> Kyoto-bókunin. 281. mál
  -> málsókn vegna meintra brota á Svalbarðasamningnum. 511. mál
  -> meiðyrðalöggjöf og Lugano-samningurinn (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-78. mál
  -> mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur). 620. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannaskráningu. 609. mál
  -> samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu. 671. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. 610. mál
  -> samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði). 682. mál
  -> samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis. 284. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 637. mál
  -> samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna. 662. mál
  -> samningur um tölvubrot. 692. mál
  -> samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika (umræður utan dagskrár). B-310. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur). 189. mál
  -> skammtímaatvinnuleyfi ungmenna. 245. mál
  -> skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög). 713. mál
  -> staða garðplöntuframleiðenda (umræður utan dagskrár). B-567. mál
  -> starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur). 669. mál
  -> starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur). 647. mál
  -> stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga (umræður utan dagskrár). B-219. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 178. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 377. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 503. mál
  -> uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur). 616. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 690. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 743. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur). 221. mál
  <- 132 utanríkismál
  -> verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur). 655. mál
  -> verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald). 345. mál
  -> yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar. 237. mál
  -> öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum. 328. mál