Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


132. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, læknar í starfsnámi). 236. mál
  -> alþjóðleg útboð. 608. mál
  -> atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja). 771. mál
  -> álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur). 732. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur). 362. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (mælitæki). 685. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum). 686. mál
  -> breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (endurnot opinberra upplýsinga). 687. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög). 287. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál). 285. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur). 286. mál
  -> dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara). 312. mál
  -> einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 462. mál
  -> evrópsk samvinnufélög (EES-reglur). 594. mál
  -> 132 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 132 Evrópska efnahagssvæðið
  -> faggilding o.fl.. 361. mál
  -> framtíð íslensku krónunnar. 246. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2005. 558. mál
  -> hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 461. mál
  -> hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB (umræður utan dagskrár). B-163. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 222. mál
  -> höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur). 664. mál
  -> innleiðing tilskipana ESB. 349. mál
  -> merkingar á erfðabreyttum matvælum. 606. mál
  -> merkingar ásetningsfjár. 309. mál
  -> mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur). 620. mál
  -> samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði). 682. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur). 189. mál
  -> staða garðplöntuframleiðenda (umræður utan dagskrár). B-567. mál
  -> starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur). 669. mál
  -> starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur). 647. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 377. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur o.fl.). 503. mál
  -> uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur). 616. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 690. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 743. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur). 221. mál
  -> verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur). 655. mál
  -> verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald). 345. mál