Niðurstöður efnisorðaleitar

verðlag


132. þing
  -> aðgengi að hollum matvælum. 233. mál
  -> aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika. 5. mál
  -> aukning á skuldum þjóðarbúsins (umræður utan dagskrár). B-495. mál
  -> bensíngjald og olíugjald (tímabundin lækkun gjalds). 30. mál
  <- 132 fjármál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld). 333. mál
  -> hækkun olíuverðs (athugasemdir um störf þingsins). B-533. mál
  -> hækkun raforkuverðs (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-315. mál
  -> jöfnun flutningskostnaðar. 107. mál
  -> lyfjaverð í heildsölu. 452. mál
  -> lækkun matarskatts (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-77. mál
  -> lækkun raforkuverðs. 618. mál
  -> neysluviðmiðun. 798. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds). 794. mál
  -> opinber gjöld af bensíni og olíu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-502. mál
  -> tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-351. mál
  -> útreikningur vaxtabóta (athugasemdir um störf þingsins). B-617. mál
  -> verð á heitu vatni. 259. mál
  -> verð dýralyfja og dýralæknakostnaðar. 701. mál
  <- 132 verðbólga
  -> verðsamráð olíufélaganna (athugasemdir um störf þingsins). B-204. mál
  -> vextir og verðtrygging (verðtryggð útlán). 173. mál
  -> virðisaukaskattur af lyfjum. 496. mál
  -> þróun áfengisgjalds. 762. mál
  -> þróun efnahagsmála (umræður utan dagskrár). B-72. mál
  -> þróun matvælaverðs (umræður utan dagskrár). B-116. mál