Niðurstöður efnisorðaleitar

kvótakerfi


132. þing
  -> aflaheimildir frá Vestfjörðum (umræður utan dagskrár). B-128. mál
  -> afli í Akraneshöfn. 409. mál
  -> afli smábáta. 374. mál
  -> atvinnuástandið á Bíldudal (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-545. mál
  -> ákvörðun aflamarks. 415. mál
  -> ákvörðun loðnukvóta. 525. mál
  -> ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur (umræður utan dagskrár). B-235. mál
  -> byggðakvóti fyrir Bíldudal. 229. mál
  -> dragnótaveiðar í Faxaflóa. 325. mál
  -> Fiskistofa. 360. mál
  <- 132 fiskveiðistjórnun
  -> fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu. 22. mál
  -> flutningur aflaheimilda milli skipa. 411. mál
  -> flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 2003/2004 og 2004/2005. 272. mál
  -> fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun (athugasemdir um störf þingsins). B-514. mál
  -> Hafrannsóknastofnun (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-138. mál
  -> innlausn fiskveiðiheimilda. 536. mál
  -> jafnstöðuafli. 316. mál
  -> kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins. 27. mál
  -> kvótabundnar fisktegundir. 226. mál
  -> kvótastaða báta sem voru í sóknardagakerfinu. 779. mál
  -> leiguverð fiskveiðiheimilda. 611. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark). 143. mál
  -> ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar. 319. mál
  -> skýrsla um notendagjöld hjá TR – ummæli sjávarútvegsráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-376. mál
  -> sóknarmark skipa. 416. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðiréttur). 17. mál
  -> stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri). 85. mál
  -> stjórn fiskveiða (afnám sérúthlutunar á þorski). 353. mál
  -> stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). 448. mál
  -> ummæli í utandagskrárumræðu (um fundarstjórn). B-234. mál
  -> útræðisréttur strandjarða. 491. mál
  -> veiðar og stofnstærð kolmunna. 359. mál
  -> viðskipti með aflaheimildir. 396. mál