Niðurstöður efnisorðaleitar

rafmagn


132. þing
  -> afbrigði (afbrigði um dagskrármál). B-297. mál
  -> arðsemi Kárahnjúkavirkjunar (athugasemdir um störf þingsins). B-352. mál
  -> álver og stórvirkjanir á Norðurlandi. 626. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum). 686. mál
  -> forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. 49. mál
  -> framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun. 549. mál
  -> framsaga iðnaðarráðherra fyrir auðlindafrumvarpinu (um fundarstjórn). B-295. mál
  -> háspennulínur í jörðu. 128. mál
  -> heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar. 456. mál
  -> hækkun raforkuverðs (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-315. mál
  -> Landsvirkjun. 341. mál
  -> laxeldisfyrirtækið Sæsilfur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-285. mál
  -> lækkun raforkuverðs. 618. mál
  -> Norðlingaölduveita (athugasemdir um störf þingsins). B-262. mál
  -> nýtanlegt vatnsafl og æskileg álframleiðsla. 773. mál
  -> nýting vatnsafls og jarðvarma. 458. mál
  <- 132 orkumál
  -> orkunýting jarðorkuvera. 449. mál
  -> raforkumálefni. 348. mál
  -> raforkuver (Norðlingaölduveita). 431. mál
  -> raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun). 728. mál
  -> rannsóknir á áhrifum rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann. 737. mál
  -> rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.). 288. mál
  -> Reykdalsvirkjun. 495. mál
  -> samstarf vestnorrænna landa í orkumálum. 299. mál
  -> samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd. 543. mál
  -> staða framkvæmda við Kárahnjúka (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-316. mál
  -> stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga (umræður utan dagskrár). B-219. mál
  -> stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins. 392. mál
  -> stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar (umræður utan dagskrár). B-394. mál
  -> stækkun friðlands í Þjórsárverum. 418. mál
  -> uppbygging álvera í framtíðinni (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-313. mál
  -> upplýsingar Landsvirkjunar um arðsemi (um fundarstjórn). B-349. mál
  -> vatnsafl og álframleiðsla. 650. mál
  -> veiting virkjunarleyfa. 74. mál
  -> þriggja fasa rafmagn. 131. mál