Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


132. þing
  -> aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH (umræður utan dagskrár). B-363. mál
  -> aðgengi að hollum matvælum. 233. mál
  -> aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu (umræður utan dagskrár). B-340. mál
  -> aðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendinga. 157. mál
  -> afsláttarkort vegna lækniskostnaðar. 152. mál
  -> almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega). 413. mál
  -> almannatryggingar (loftslagsmeðferð psoriasissjúklinga). 689. mál
  -> almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna). 792. mál
  -> alnæmissmit. 400. mál
  -> auglýsingar á heilbrigðisþjónustu. 466. mál
  -> áfengislög (áfengisauglýsingar). 71. mál
  -> áfengisráðgjafar. 535. mál
  -> áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002–2005. 475. mál
  -> áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann. 736. mál
  -> ástandið í lyfjamálum (athugasemdir um störf þingsins). B-73. mál
  -> áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu (umræður utan dagskrár). B-370. mál
  -> barna- og unglingageðdeild Landspítala – háskólasjúkrahúss. 665. mál
  -> Barnaspítali Hringsins. 300. mál
  -> bið eftir endurhæfingu. 776. mál
  -> birgðir innflúensulyfja vegna fuglaflensu. 394. mál
  -> blóðgjafir og Blóðbankinn. 760. mál
  -> dauðsföll af völdum tóbaksreykinga. 476. mál
  -> eftirlit með staðsetningu sjúkraflugvéla. 544. mál
  -> einkaleyfi (nauðungarleyfi). 346. mál
  -> einkarekstur í heilbrigðisþjónustu. 337. mál
  -> einstaklingar með eiturlyf innvortis. 561. mál
  -> eldi og heilbrigði sláturdýra (heilbrigðiseftirlit og eftirlitsgjald). 740. mál
  -> endurbætur á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði. 373. mál
  -> endurhæfing á Reykjalundi. 700. mál
  -> ferðir barna til tannlæknis. 545. mál
  -> fjöleignarhús (reykingar í séreignum). 725. mál
  -> flutningur verkefna í heilbrigðisþjónustu út á land. 648. mál
  -> forgangsröð í heilbrigðiskerfinu (umræður utan dagskrár). B-481. mál
  -> framkvæmdir á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. 698. mál
  -> færanleg sjúkrastöð í Palestínu. 211. mál
  -> geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga (umræður utan dagskrár). B-490. mál
  -> gjaldtaka á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 643. mál
  -> gleraugnakostnaður barna. 95. mál
  -> greiðslur til foreldra langveikra barna. 389. mál
  -> heilsufarsupplýsingar starfsmanna varnarliðsins. 805. mál
  -> heimahjúkrun aldraðra. 315. mál
  -> heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu. 485. mál
  -> Heyrnar-, tal- og sjónstöð (heildarlög). 514. mál
  -> hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ. 355. mál
  -> hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ. 628. mál
  -> hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta. 765. mál
  -> hjúkrunarrými. 109. mál
  -> hjúkrunarrými í Suðurkjördæmi. 749. mál
  -> hjúkrunarrými í Suðvesturkjördæmi. 164. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum (kæruréttur). 11. mál
  -> hreyfing sem valkostur í heilbrigðiskerfinu. 220. mál
  -> hreyfing sem valkostur í heilbrigðisþjónustu. 560. mál
  -> húsnæðismál geðfatlaðra. 145. mál
  -> innflutningur á landbúnaðarvörum. 524. mál
  -> kjaradeila ljósmæðra (athugasemdir um störf þingsins). B-389. mál
  -> kjör aldraðra (umræður utan dagskrár). B-92. mál
  -> kostnaður við hjúkrun aldraðra. 649. mál
  -> kostnaður við meðferð langveikra barna erlendis. 602. mál
  -> kröfur tryggingafélaga um upplýsingar. 806. mál
  -> legurými og starfsmannafjöldi á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 777. mál
  -> lyfjalög (sala nikótínlyfja). 652. mál
  -> lyfjaverð í heildsölu. 452. mál
  -> löggilding starfsheitis áfengis- og vímuefnaráðgjafa. 719. mál
  -> mannekla á Landspítala – háskólasjúkrahúsi (umræður utan dagskrár). B-537. mál
  -> Matvælarannsóknir hf.. 387. mál
  -> mál Ölgerðarinnar gegn umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur. 296. mál
  -> málefni heilabilaðra. 370. mál
  -> málefni listmeðferðarfræðinga. 440. mál
  -> merking matvæla. 633. mál
  -> MFS-einingin á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 563. mál
  -> nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga. 64. mál
  -> óhollt mataræði í skólum. 160. mál
  -> pláss á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. 597. mál
  -> rafræn sjúkraskrá. 257. mál
  -> rannsóknir á áhrifum rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann. 737. mál
  -> ráðstöfun hjúkrunarrýma. 153. mál
  -> rekstrarvandi Heilbrigðisstofnunar Austurlands. 766. mál
  -> Reyksíminn. 583. mál
  -> réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga). 340. mál
  -> réttur sjúklinga við val á meðferð. 430. mál
  -> ristilkrabbamein. 591. mál
  -> samningar við hjúkrunarheimili. 483. mál
  -> sjálfstætt starfandi heimilislæknar. 638. mál
  -> sjúkraflug til Ísafjarðar. 274. mál
  -> sjúkraflutningar innan lands með flugvélum. 500. mál
  -> sjúkraflutningar innan lands með þyrlu. 501. mál
  -> sjúkraflutningar í Árnessýslu. 158. mál
  -> sjúkraflutningar til og frá Íslandi. 502. mál
  -> sjúkrahústengd heimaþjónusta fyrir aldraða. 484. mál
  -> sjúkraliðar. 661. mál
  -> skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum. 644. mál
  -> skattur á líkamsrækt. 421. mál
  -> skipulögð leit að krabbameini í ristli. 13. mál
  -> skortur á hágæsluþjónustu á barnaspítalanum (athugasemdir um störf þingsins). B-429. mál
  -> skýrsla um notendagjöld hjá TR – ummæli sjávarútvegsráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-376. mál
  -> slys á börnum. 504. mál
  -> spilafíkn. 99. mál
  -> staðan í hjúkrunarmálum (athugasemdir um störf þingsins). B-491. mál
  -> staðan í hjúkrunarmálum (athugasemdir um störf þingsins). B-516. mál
  -> starf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2005. 797. mál
  -> stefna ríkisstjórnarinnar í velferðarmálum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-136. mál
  -> stofnanir fyrir aldraða. 111. mál
  -> stofnun endurhæfingarseturs. 408. mál
  -> stækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúns. 635. mál
  -> störf hjá ríkinu. 459. mál
  -> sumarlokanir deilda og biðlistar á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 799. mál
  -> takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru. 162. mál
  -> tannlæknakostnaður barna og unglinga. 88. mál
  -> tannlækningar (gjaldskrár). 252. mál
  -> tóbaksvarnalög (athugasemdir um störf þingsins). B-521. mál
  -> tóbaksvarnalög – eftirlaunafrumvarp – starfsáætlun þingsins (athugasemdir um störf þingsins). B-527. mál
  -> tóbaksvarnir (reykingabann). 388. mál
  -> tæknifrjóvganir. 276. mál
  -> tæknifrjóvgun. 493. mál
  -> upplýsingar í ökuskírteini um vilja til líffæragjafar. 629. mál
  -> útskriftarvandi LSH (athugasemdir um störf þingsins). B-576. mál
  -> úttekt á öryggi og mistökum í heilbrigðiskerfinu. 790. mál
  -> varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög). 596. mál
  -> verð dýralyfja og dýralæknakostnaðar. 701. mál
  -> viðbrögð og varnir gegn fuglaflensu. 357. mál
  -> viðbúnaðaráætlun vegna fuglaflensu. 92. mál
  -> viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi. 133. mál
  -> vinnutími á blóðskilunardeild LSH (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-189. mál
  -> virðisaukaskattur af lyfjum. 496. mál
  -> þjónusta barna- og unglingageðlækna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-137. mál
  -> þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir. 477. mál
  -> þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir. 478. mál
  -> þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir. 482. mál
  -> þjónustuíbúðir fyrir aldraða. 110. mál
  -> þjónustusamningur við SÁÁ. 293. mál
  -> þunglyndi meðal eldri borgara. 397. mál
  -> öldrunargeðdeild á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 481. mál