Niðurstöður efnisorðaleitar

fjölskyldumál


132. þing
  -> almenn hegningarlög (heimilisofbeldi). 365. mál
  -> barnabætur. 197. mál
  -> barnalög (sameiginleg forsjá barns). 78. mál
  -> breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.). 279. mál
  -> fátækt barna og hagur þeirra. 140. mál
  <- 132 foreldrar
  -> fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil tekna o.fl.). 703. mál
  -> fæðingarorlof. 90. mál
  -> Fæðingarorlofssjóður. 424. mál
  -> geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga (umræður utan dagskrár). B-490. mál
  -> greiðslur til foreldra langveikra barna. 389. mál
  -> kynbundið ofbeldi. 195. mál
  -> lenging fæðingarorlofs. 134. mál
  -> lífeyrisréttindi hjóna. 33. mál
  -> lög um fæðingarorlof – undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi (athugasemdir um störf þingsins). B-335. mál
  -> meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann). 53. mál
  -> MFS-einingin á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 563. mál
  -> réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga). 340. mál
  <- 132 sifjaréttur
  -> staða hjóna og sambúðarfólks. 69. mál
  -> staðfest samvist (staðfestingarheimild presta). 784. mál
  -> stefna í málefnum barna og unglinga (umræður utan dagskrár). B-523. mál
  -> styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum. 213. mál
  -> styrkir til kjörforeldra ættleiddra barna. 522. mál
  -> styrkir til ættleiðingar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-374. mál
  -> tæknifrjóvganir. 276. mál
  -> tæknifrjóvgun. 493. mál
  <- 132 velferðarmál