Niðurstöður efnisorðaleitar

almannatryggingar


132. þing
  -> aðgerðir gegn fátækt. 470. mál
  -> afkomutrygging aldraðra og öryrkja. 4. mál
  -> afsláttarkort vegna lækniskostnaðar. 152. mál
  dh: almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega). 413. mál
  dh: almannatryggingar (tekjugrundvöllur við útreikning lífeyris). 569. mál
  dh: almannatryggingar (loftslagsmeðferð psoriasissjúklinga). 689. mál
  dh: almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna). 792. mál
  -> barnabætur og barnabótaauki. 166. mál
  -> bensínstyrkur öryrkja (athugasemdir um störf þingsins). B-101. mál
  -> dagpeningar til foreldra langveikra barna. 523. mál
  -> dánarbætur. 151. mál
  -> eingreiðsla til bótaþega (athugasemdir um störf þingsins). B-183. mál
  -> eingreiðsla til bótaþega á stofnunum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-192. mál
  -> endurgreiðslur öryrkja til Tryggingastofnunar ríkisins. 467. mál
  -> gleraugnakostnaður barna. 95. mál
  -> greiðslur til foreldra langveikra barna. 389. mál
  -> kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 159. mál
  -> kjör aldraðra (umræður utan dagskrár). B-92. mál
  -> kostnaður við meðferð langveikra barna erlendis. 602. mál
  -> lög um fæðingarorlof – undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi (athugasemdir um störf þingsins). B-335. mál
  -> réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga). 340. mál
  -> réttur sjúklinga við val á meðferð. 430. mál
  -> sjúkraflutningar innan lands með þyrlu. 501. mál
  -> sjúkraflutningar til og frá Íslandi. 502. mál
  -> skerðingarreglur lágmarksbóta. 289. mál
  -> skýrsla um notendagjöld hjá TR – ummæli sjávarútvegsráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-376. mál
  -> skýrsla um stöðu öryrkja (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-220. mál
  -> tannlæknakostnaður barna og unglinga. 88. mál
  -> tekjutenging bóta frá Tryggingastofnun. 604. mál
  <- 132 tryggingar
  -> tryggur lágmarkslífeyrir. 6. mál
  -> tæknifrjóvgun. 493. mál
  -> útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins (umræður utan dagskrár). B-512. mál
  -> vasapeningar öryrkja. 324. mál
  <- 132 velferðarmál
  -> þjónusta við psoriasis- og exemsjúklinga. 770. mál