Niðurstöður efnisorðaleitar

upplýsingar og upplýsingatækni


132. þing
  -> aðgangur að gögnum einkavæðingarnefndar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-76. mál
  -> aðgangur að opinberum gögnum um öryggismál. 803. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur). 651. mál
  -> almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot). 619. mál
  -> atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja). 771. mál
  <- 132 atvinnuvegir
  -> barnaklám á netinu. 506. mál
  -> bótaréttur heimildarmanna. 677. mál
  -> breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (endurnot opinberra upplýsinga). 687. mál
  -> dómstólar og meðferð einkamála (dómstörf og kjör löglærðra aðstoðarmanna o.fl.). 670. mál
  -> einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). 445. mál
  -> einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 462. mál
  -> fjarskiptasjóður. 191. mál
  -> grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort. 35. mál
  -> gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið (athugasemdir um störf þingsins). B-266. mál
  -> háhraðanettengingar. 117. mál
  -> hátækniiðnaður (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-193. mál
  -> heilsufarsupplýsingar starfsmanna varnarliðsins. 805. mál
  -> hlutafélög (opinber hlutafélög). 436. mál
  -> hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). 444. mál
  -> hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði). 461. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 222. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild). 45. mál
  -> kröfur tryggingafélaga um upplýsingar. 806. mál
  -> landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög). 668. mál
  <- 132 netið
  -> Norðurlandasamningur um almannaskráningu. 609. mál
  -> rafræn sjúkraskrá. 257. mál
  <- 132 rafræn upplýsingatækni
  -> rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum). 412. mál
  -> samningur um tölvubrot. 692. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur). 189. mál
  -> sívinnsla við skil skattframtala. 142. mál
  -> skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög). 713. mál
  -> skráning og þinglýsing skipa (miðlægur þinglýsingargagnagrunnur). 666. mál
  -> starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur). 669. mál
  -> stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). 448. mál
  -> tannlækningar (gjaldskrár). 252. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár). 23. mál
  <- 132 tölvutækni og tölvusamskipti
  -> umræða um störf þingsins (um fundarstjórn). B-272. mál
  -> upplýsingalög (nefndir, ráð og stjórnir). 80. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 690. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 743. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur). 221. mál
  -> vegabréf (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.). 615. mál
  -> viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir (athugasemdir um störf þingsins). B-604. mál
  -> viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir (um fundarstjórn). B-606. mál
  -> virðisaukaskattur (samgöngumannvirki, blöð og tímarit). 12. mál
  -> þjóðskrá og almannaskráning (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins). 566. mál
  -> öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum. 328. mál