Niðurstöður efnisorðaleitar

börn og ungmenni


132. þing
  -> aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu (umræður utan dagskrár). B-340. mál
  -> almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega). 413. mál
  -> almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum). 209. mál
  -> almenn hegningarlög (kynferðisbrot). 712. mál
  -> almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot). 619. mál
  -> auglýsingar kringum barnatíma í sjónvarpi. 294. mál
  -> áfengislög (áfengisauglýsingar). 71. mál
  -> barna- og unglingageðdeild Landspítala – háskólasjúkrahúss. 665. mál
  -> barnabætur og barnabótaauki. 166. mál
  -> barnaklám á netinu. 506. mál
  -> barnalög (sameiginleg forsjá barns). 78. mál
  -> Barnaspítali Hringsins. 300. mál
  -> breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.). 279. mál
  -> brottfall barna og unglinga úr æskulýðs- og íþróttastarfi. 723. mál
  -> dagpeningar til foreldra langveikra barna. 523. mál
  -> eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum (heildarlög). 695. mál
  -> fátækt barna og hagur þeirra. 140. mál
  -> ferðir barna til tannlæknis. 545. mál
  -> fræðsla í grunn- og framhaldsskólum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 216. mál
  -> fræðsla í Kennaraháskóla Íslands um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 215. mál
  -> geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga (umræður utan dagskrár). B-490. mál
  -> gleraugnakostnaður barna. 95. mál
  -> greiðslur til foreldra langveikra barna. 389. mál
  -> grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.). 447. mál
  -> heimildir lögreglu til að leita uppi barnaníðinga (umræður utan dagskrár). B-393. mál
  -> kostnaður við meðferð langveikra barna erlendis. 602. mál
  -> kynferðisafbrotamál. 271. mál
  -> lenging fæðingarorlofs. 134. mál
  -> óhollt mataræði í skólum. 160. mál
  -> réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga). 340. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 637. mál
  -> skammtímaatvinnuleyfi ungmenna. 245. mál
  -> skoðun kvikmynda og bann við ofbeldiskvikmyndum. 531. mál
  -> skortur á hágæsluþjónustu á barnaspítalanum (athugasemdir um störf þingsins). B-429. mál
  -> skólamáltíðir (umræður utan dagskrár). B-388. mál
  -> slys á börnum. 504. mál
  -> starfsumhverfi dagmæðra. 96. mál
  -> stefna í málefnum barna og unglinga (umræður utan dagskrár). B-523. mál
  -> styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum. 213. mál
  -> styrkir til kjörforeldra ættleiddra barna. 522. mál
  -> styrkir til ættleiðingar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-374. mál
  -> takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru. 162. mál
  -> tannlæknakostnaður barna og unglinga. 88. mál
  -> úrbætur í málefnum barna sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi. 135. mál
  -> vandi á leikskólum vegna manneklu (umræður utan dagskrár). B-164. mál
  -> þjónusta barna- og unglingageðlækna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-137. mál
  -> þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir. 477. mál
  -> þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir. 478. mál
  -> þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir. 482. mál
  -> æskulýðslög. 434. mál