Niðurstöður efnisorðaleitar

utanríkismál


133. þing
  -> aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur). 450. mál
  -> Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2005 og 2006. 343. mál
  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2006. 619. mál
  -> alþjóðlegt bann við dauðarefsingum. 533. mál
  -> ástandið í Palestínu (athugasemdir um störf þingsins). B-210. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti). 648. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 348. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 430. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 449. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (endurtryggingar). 573. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd). 649. mál
  -> breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 572. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum). 650. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 349. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 571. mál
  -> breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd). 617. mál
  -> endurmat á stöðu mála í Írak (athugasemdir um störf þingsins). B-459. mál
  -> erlent vinnuafl og innflytjendur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-191. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2006. 551. mál
  -> fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa. 248. mál
  -> ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna (athugasemdir um störf þingsins). B-302. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur). 386. mál
  -> fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur). 690. mál
  -> fjölgun útlendinga á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-202. mál
  -> fordæming mannréttindabrota og lokun fangabúðanna í Guantanamo. 510. mál
  -> forsendur fyrir stuðningi við innrásina í Írak (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-276. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2006. 552. mál
  -> fyrirkomulag þróunarsamvinnu Íslands. 681. mál
  -> færanleg sjúkrastöð í Palestínu. 7. mál
  -> hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.). 366. mál
  -> Íslendingar í fangelsum erlendis. 321. mál
  -> Íslendingur í Greensville-fangelsinu. 687. mál
  -> íslenska friðargæslan (heildarlög). 443. mál
  -> kauphallir (EES-reglur, heildarlög). 692. mál
  -> kjör framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar. 305. mál
  -> kostnaður við stuðningsaðgerðir í Írak. 427. mál
  -> leynisamningar með varnarsamningnum 1951 (umræður utan dagskrár). B-394. mál
  -> loftferðir (EES-reglur). 389. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög). 641. mál
  -> lögmenn (EES-reglur). 653. mál
  -> NATO-þingið 2006. 613. mál
  -> neytendavernd (EES-reglur). 616. mál
  -> norðurskautsmál. 228. mál
  -> norðurskautsmál 2006. 626. mál
  -> Norræna ráðherranefndin 2006. 569. mál
  -> norrænt samstarf 2006. 622. mál
  -> opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur). 277. mál
  -> óskir Georgíu um aðild að NATO. 645. mál
  -> ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 408. mál
  -> réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.. 655. mál
  -> samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum. 69. mál
  -> samningar um gagnkvæma réttaraðstoð (EES-reglur). 652. mál
  -> samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. 80. mál
  -> samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands. 684. mál
  -> samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja. 351. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 697. mál
  -> samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja. 640. mál
  -> siglingavernd (EES-reglur). 238. mál
  -> skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945–1991 (umræður utan dagskrár). B-428. mál
  -> sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.). 638. mál
  -> sprengjuleit. 206. mál
  -> starf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2006. 698. mál
  -> starf sendiráða. 525. mál
  -> starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur). 568. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 362. mál
  -> stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.). 347. mál
  -> stuðningur Íslendinga við hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna. 565. mál
  -> stuðningur við innrásina í Írak (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-277. mál
  -> stuðningur við innrásina í Írak (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-505. mál
  -> Sundabraut – ástandið í Palestínu (athugasemdir um störf þingsins). B-307. mál
  -> tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). 591. mál
  -> tengsl Íslands og Evrópusambandsins. 705. mál
  -> tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). 419. mál
  -> ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak (athugasemdir um störf þingsins). B-269. mál
  -> ummæli þingmanns um þinghlé (um fundarstjórn). B-300. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 296. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 231. mál
  -> utanríkis- og alþjóðamál. 363. mál
  -> utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra (skýrsla ráðherra). B-223. mál
  -> varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-106. mál
  -> varnarsvæði á Miðnesheiði. 526. mál
  -> verðbréfaviðskipti (EES-reglur, heildarlög). 691. mál
  -> VES-þingið 2006. 615. mál
  -> Vestnorræna ráðið 2006. 628. mál
  -> viðurkenning á sjálfstæði Vestur-Sahara. 587. mál
  -> vísitala neysluverðs (viðmiðunartími, EES-reglur). 576. mál
  -> yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak. 13. mál
  -> þróunarsamvinna og þróunarhjálp. 417. mál
  -> ÖSE-þingið 2006. 627. mál