Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


133. þing
  -> aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur). 450. mál
  -> bókmenntasjóður (heildarlög). 513. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti). 648. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 348. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 430. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 449. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (endurtryggingar). 573. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd). 649. mál
  -> breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 572. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum). 650. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 349. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 571. mál
  -> breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd). 617. mál
  -> erlent vinnuafl og innflytjendur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-191. mál
  -> 133 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 133 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur). 386. mál
  -> fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur). 690. mál
  -> fjölgun útlendinga á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-202. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2006. 552. mál
  -> hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.). 366. mál
  -> hlutafélög o.fl. (EES-reglur). 516. mál
  -> kauphallir (EES-reglur, heildarlög). 692. mál
  -> leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum). 515. mál
  -> loftferðir (EES-reglur). 389. mál
  -> lögmenn (EES-reglur). 653. mál
  -> neytendavernd (EES-reglur). 616. mál
  -> opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur). 277. mál
  -> siglingavernd (EES-reglur). 238. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög). 541. mál
  -> starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur). 568. mál
  -> stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.). 347. mál
  -> tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). 591. mál
  -> tengsl Íslands og Evrópusambandsins. 705. mál
  -> tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). 419. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 296. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 231. mál
  -> verðbréfaviðskipti (EES-reglur, heildarlög). 691. mál
  -> vextir og verðtrygging (verðsöfnunartími vísitölu). 618. mál
  -> vísitala neysluverðs (viðmiðunartími, EES-reglur). 576. mál