Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


133. þing
  -> aðgerðir til að jafna flutningskostnað (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-128. mál
  -> aðgerðir til að lækka matvælaverð. 23. mál
  -> aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur). 450. mál
  <- 133 atvinnuvegir
  -> auglýsingar á heilbrigðisþjónustu. 518. mál
  -> auglýsingar um fjárhættuspil (umræður utan dagskrár). B-370. mál
  -> áfengislög (auglýsingar). 44. mál
  -> áfengislög (auglýsingar). 91. mál
  -> áhrif hvalveiða á ímynd Íslands (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-506. mál
  -> álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin (athugasemdir um störf þingsins). B-152. mál
  -> álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin (um fundarstjórn). B-154. mál
  -> ársreikningar (vanskil á ársreikningi). 302. mál
  -> 133 bankar, sparisjóðir og fjármálafyrirtæki
  -> bókhald fyrirtækja í erlendri mynt (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-503. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti). 648. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 348. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 430. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 449. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (endurtryggingar). 573. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd). 649. mál
  -> breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding). 378. mál
  -> breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 572. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 349. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 571. mál
  -> breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl. (leyfisveitingar sýslumanna). 654. mál
  -> breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd). 617. mál
  -> bættir innheimtuhættir. 482. mál
  -> eignarhlutur og þátttaka viðskiptabankanna í annarri starfsemi. 114. mál
  -> endursala viðskiptabanka á eignum sem þeir hafa leyst til sín við nauðungarsölu. 410. mál
  -> fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd). 436. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu. 25. mál
  <- 133 fjármál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur). 386. mál
  -> fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur). 690. mál
  -> framkvæmd nauðungarsölu. 411. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2006. 552. mál
  -> gjaldtaka fyrir farsíma- og netþjónustu. 492. mál
  -> hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.). 366. mál
  -> happdrætti (óleyfilegur rekstur). 625. mál
  -> hlutafélag um Flugmálastjórn (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-231. mál
  -> hlutafélög o.fl. (EES-reglur). 516. mál
  -> hvalveiðar Íslendinga og markaðir í Bandaríkjunum (athugasemdir um störf þingsins). B-297. mál
  -> hækkun iðgjalda tryggingafélaga. 475. mál
  -> hækkun raforkugjalda. 563. mál
  -> íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög). 667. mál
  -> jarðalög (kaup bújarða). 191. mál
  -> kaup Íslandspósts hf. á Samskiptum ehf.. 460. mál
  -> kaup og sala heyrnartækja. 286. mál
  -> kauphallir (EES-reglur, heildarlög). 692. mál
  -> kröfur tryggingafélaga um upplýsingar. 172. mál
  -> leiðir til að auka fullvinnslu á fiski. 340. mál
  -> leiga aflaheimilda. 179. mál
  -> líf- og sjúkdómatryggingar. 260. mál
  -> lyfjalög (sala nikótínlyfja). 226. mál
  -> lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-192. mál
  -> lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum (athugasemdir um störf þingsins). B-199. mál
  -> merkingar á erfðabreyttum matvælum. 589. mál
  -> neyslustaðall. 102. mál
  -> neytendavernd (EES-reglur). 616. mál
  -> niðurgreiðsla á raforku til húshitunar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-229. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins). 279. mál
  -> opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur). 277. mál
  -> raforkukaupendur. 345. mál
  -> rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum (umræður utan dagskrár). B-429. mál
  -> raunávöxtun vátryggingaskulda tryggingafélaganna. 476. mál
  -> rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma. 315. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 26. mál
  -> sameignarfélög (heildarlög). 79. mál
  -> samkeppnislög (mat á lögmæti samruna). 11. mál
  -> samkeppnislög (viðurlög við efnahagsbrotum). 522. mál
  -> samkeppnisrekstur og virðisaukaskattur. 540. mál
  -> samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands. 684. mál
  -> samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja. 351. mál
  -> skattlagning kaupskipaútgerðar (tonnaskattur og ríkisaðstoð). 660. mál
  -> staða fólks við fyrstu íbúðarkaup. 477. mál
  -> staðan á viðskiptabankamarkaði. 107. mál
  -> starfsemi Samkeppniseftirlitsins. 564. mál
  -> starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur). 568. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 362. mál
  -> stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins (eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar). 570. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 34. mál
  -> strandsiglingar. 501. mál
  -> tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga). 412. mál
  -> tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa). 550. mál
  -> tekjuskattur (söluhagnaður af hlutabréfum). 685. mál
  -> tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). 419. mál
  -> tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild). 621. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 231. mál
  -> útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs). 656. mál
  -> úttekt á hækkun rafmagnsverðs. 5. mál
  -> útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.). 58. mál
  -> útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands. 83. mál
  -> vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga). 387. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar). 588. mál
  -> verðbréfaviðskipti (EES-reglur, heildarlög). 691. mál
  -> verðmyndun á landbúnaðarvörum. 480. mál
  -> verslunaratvinna (eigendasaga myndverka o.fl.). 414. mál
  -> vextir og verðtrygging (verðsöfnunartími vísitölu). 618. mál
  -> viðurlög við brotum á fjármálamarkaði (viðurlög við efnahagsbrotum). 523. mál
  -> vísitala neysluverðs (viðmiðunartími, EES-reglur). 576. mál
  -> vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts). 416. mál
  -> þátttaka banka í óskyldum samkeppnisrekstri. 524. mál
  -> þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfum. 553. mál
  -> þróun í fjarskiptaþjónustu eftir einkavæðingu Símans (umræður utan dagskrár). B-243. mál
  -> ökupróf. 646. mál