Niðurstöður efnisorðaleitar

utanríkismál


135. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (aukið eftirlit og skráningarskylda). 539. mál
  -> aðild að Evrópusambandinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-381. mál
  -> aðild Íslands að alþjóðasamningum. 80. mál
  -> aðild starfsmanna við samruna félaga yfir landamæri (EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum). 533. mál
  -> Afganistan – matvæli – ríkislögreglustjóri – hvalveiðar (störf þingsins). B-729. mál
  -> afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildarumsóknar að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-636. mál
  -> almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.). 184. mál
  -> Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2007. 625. mál
  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2007. 462. mál
  -> alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög). 442. mál
  -> andstaða við eldflaugavarnakerfi í Austur-Evrópu. 652. mál
  -> áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (EES-reglur, öryggisstjórnun skipa). 401. mál
  -> áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum (athugasemdir um störf þingsins). B-156. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 268. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 269. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (öruggt framboð raforku). 558. mál
  -> álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna um fiskveiðistjórnarkerfið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-526. mál
  -> álit mannréttindanefndar SÞ – landskiptalög – Íbúðalánasjóður – ný Vestmannaeyjaferja (störf þingsins). B-863. mál
  -> álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið (umræður utan dagskrár). B-274. mál
  -> álit mannréttindanefndar SÞ um kvótakerfið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-228. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur o.fl.). 230. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur, endurskoðunarnefndir). 527. mál
  -> ástandið á Gaza-svæðinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-260. mál
  -> breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. 339. mál
  -> efni og efnablöndur (EES-reglur). 431. mál
  -> eftirlit með hlutum, tækni og þjónustu sem hafa hernaðarlega þýðingu (reglur um utanríkisviðskipti). 628. mál
  -> eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur). 362. mál
  -> eignarhald á auðlindum (störf þingsins). B-333. mál
  -> eldsneytisverð – samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl. (störf þingsins). B-514. mál
  -> endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög). 526. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (EES-reglur, breyting ýmissa laga). 524. mál
  -> Evrópumál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-624. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2007. 456. mál
  -> fangaflug Bandaríkjamanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-428. mál
  -> ferð ráðuneytisstjóra til Írans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-573. mál
  -> fjarskipti (EES-reglur). 523. mál
  -> flug herflugvéla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-310. mál
  -> framboð Íslands til öryggisráðsins (umræður utan dagskrár). B-269. mál
  -> framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög). 518. mál
  -> framkvæmd Dyflinnarsamningsins á Íslandi. 597. mál
  -> framkvæmd EES-samningsins. 58. mál
  -> franskar herþotur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-663. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 447. mál
  -> fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada. 543. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2007. 448. mál
  -> fullgilding bókunar við alþjóðasamninga gegn pyndingum. 453. mál
  -> fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi. 493. mál
  -> fullgilding þriggja Haag-samninga á sviði réttarfars. 499. mál
  -> færanleg sjúkrastöð í Palestínu. 571. mál
  -> för á Ólympíuleikana í Peking (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-611. mál
  -> geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.). 353. mál
  -> gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum. 276. mál
  -> heimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistan. 273. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.). 468. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga). 525. mál
  -> innrás Ísraelsmanna á Gaza (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-441. mál
  -> Íbúðalánasjóður – stefna NATO í kjarnorkumálum (störf þingsins). B-275. mál
  -> Ísland á innri markaði Evrópu. 350. mál
  -> Ísland sem alþjóðleg fjármálamiðstöð. 443. mál
  -> Íslendingur í einangrunarvist í Færeyjum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-574. mál
  -> íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni. 174. mál
  -> íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-655. mál
  -> íslenska friðargæslan. 74. mál
  -> loftslagsmál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-361. mál
  -> losun kjölfestuvatns. 424. mál
  -> lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 7. mál
  -> mannréttindabrot í Guantanamo – mjólkurkvótar (störf þingsins). B-337. mál
  -> mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo. 107. mál
  -> mannvirki á Straumnesfjalli og Darra. 245. mál
  -> matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða). 326. mál
  -> málefni fatlaðra. 559. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur). 327. mál
  -> móttaka og vernd flóttafólks og hælisleitenda. 200. mál
  -> NATO-þingið 2007. 449. mál
  -> Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð (lagaval í málum er varða fjármál hjóna). 577. mál
  -> norðurskautsmál 2007. 450. mál
  -> Norræna ráðherranefndin 2007. 452. mál
  -> norrænt samstarf 2007. 451. mál
  -> reglur Evrópusambandsins á sviði orkumála. 201. mál
  -> rústabjörgunarsveit til Kína (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-723. mál
  -> ræður og ávörp ráðamanna á íslensku. 340. mál
  -> samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur). 384. mál
  -> samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum (umræður utan dagskrár). B-561. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. 621. mál
  -> samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum. 622. mál
  -> samstarf Íslands, Noregs og Danmerkur um björgunarmál og almannavarnir. 105. mál
  -> samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum. 277. mál
  -> samstarf við Norðmenn og Dani á sviði öryggismála. 104. mál
  -> samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna. 274. mál
  -> samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra. 278. mál
  -> sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. 132. mál
  -> siglingalög (uppfærsla takmörkunarfjárhæða). 88. mál
  -> skaðabætur til fjölskyldna fórnarlamba í sprengjuárás gegn íslenskum friðargæsluliðum. 561. mál
  -> skipan Evrópunefndar. 598. mál
  -> skuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í EES-samningnum. 341. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (verðbréfalán, EES-reglur o.fl.). 528. mál
  -> Smáríkjastofnun Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. 446. mál
  -> staða samninga um svæði við Svalbarða og Hatton-Rockall. 335. mál
  -> staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur). 557. mál
  -> starf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2007. 586. mál
  -> stefna ríkisstjórnarinnar í Evrópumálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-357. mál
  -> stofnun norrænna lýðháskóla. 275. mál
  -> stuðningur við sjálfstæðisbaráttu íbúa Vestur-Sahara. 194. mál
  -> svar frá mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-840. mál
  -> tengsl NATO við fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar o.fl.. 81. mál
  -> tilskipanir Evrópusambandsins. 644. mál
  -> tóbaksvarnir (EES-reglur). 648. mál
  -> umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 76. mál
  -> ummæli þingmanns um EES-samninginn (athugasemdir um störf þingsins). B-120. mál
  -> umræða um Evrópumál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-720. mál
  -> upplýsingagjöf til bandarískra stjórnvalda. 82. mál
  -> upplýsingaöflun NATO-þjóða (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-29. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 271. mál
  -> utanríkis- og alþjóðamál. 556. mál
  -> veiðar Færeyinga innan íslensku fiskveiðilögsögunnar. 179. mál
  -> VES-þingið 2007. 455. mál
  -> Vestnorræna ráðið 2007. 444. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna (umræður utan dagskrár). B-812. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-766. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ (um fundarstjórn). B-800. mál
  -> viðbrögð við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. 592. mál
  -> vopnaburður herflugvéla. 202. mál
  -> ÖSE-þingið 2007. 457. mál