Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


135. þing
  -> aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað. 461. mál
  -> afgreiðsla iðnaðarnefndar á frumvörpum til vatnalaga (athugasemdir um störf þingsins). B-46. mál
  -> afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða (umræður utan dagskrár). B-759. mál
  -> afstaða Samfylkingarinnar til hvalveiða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-730. mál
  -> Akureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar Íslands. 370. mál
  -> almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-499. mál
  -> athugun á hagkvæmni lestarsamgangna. 402. mál
  -> áform um frekari uppbyggingu stóriðju (umræður utan dagskrár). B-410. mál
  -> áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (EES-reglur, öryggisstjórnun skipa). 401. mál
  -> áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum (athugasemdir um störf þingsins). B-156. mál
  -> áhættumat vegna siglinga olíuflutningaskipa í íslenskri efnahagslögsögu. 358. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 268. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 269. mál
  -> álver í Helguvík (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-281. mál
  -> álver í Helguvík (störf þingsins). B-551. mál
  -> breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður). 432. mál
  -> brottfall vatnalaga. 8. mál
  -> brunavarnir (flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.). 376. mál
  -> dragnótaveiðar. 563. mál
  -> dreifing fjölpósts. 122. mál
  -> efni og efnablöndur (EES-reglur). 431. mál
  -> endurgreiðsla á kostnaði við veiðar á ref og mink. 178. mál
  -> erfðabreytt matvæli. 585. mál
  -> erfðabreyttar lífverur. 71. mál
  -> fjöldi landvarða og vinnutímabil þeirra. 101. mál
  -> framganga lögreglu gagnvart mótmælendum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-575. mál
  -> framkvæmd náttúruverndaráætlunar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-697. mál
  -> framlag Íslands til umhverfismála (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-695. mál
  -> friðlandið í Þjórsárverum og verndun Þjórsár. 48. mál
  -> friðlýsing Austari- og Vestari-Jökulsár í Skagafirði. 59. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 447. mál
  -> frumvarp um losun gróðurhúsalofttegunda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-651. mál
  -> frumvörp um skipulagsmál og mannvirki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-853. mál
  -> Gjábakkavegur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-524. mál
  -> Gjábakkavegur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-542. mál
  -> heilsársvegur yfir Kjöl. 21. mál
  -> íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-112. mál
  -> íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni. 174. mál
  -> íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-655. mál
  -> kortlagning vega og slóða á hálendinu. 121. mál
  -> lagaákvæði um almenningssamgöngur (endurgreiðsla virðisaukaskatts og olíugjalds). 23. mál
  -> lagning raflína í jörð. 315. mál
  -> lífríki Hvalfjarðar. 73. mál
  -> loftslagsmál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-361. mál
  -> Loftslagsráð. 62. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda frá álverum. 211. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda frá jarðvarmavirkjunum. 193. mál
  -> losun kjölfestuvatns. 424. mál
  -> losun koltvísýrings o.fl.. 299. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (staðarval heræfinga). 435. mál
  -> matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða). 326. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur). 327. mál
  -> mismunandi hrygningarstofnar þorsks og veiðiráðgjöf. 83. mál
  -> náttúruvernd við Mývatn og Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu. 85. mál
  -> niðurstaða nefndar um skattlagningu eldsneytis (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-735. mál
  -> norðurskautsmál 2007. 450. mál
  -> olíugjald (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-592. mál
  -> olíuhreinsistöð á Vestfjörðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-282. mál
  -> olíuhreinsistöð á Vestfjörðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-667. mál
  -> olíuhreinsunarstöð. 426. mál
  -> orkuframleiðsla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-466. mál
  -> óháð áhættumat vegna Urriðafossvirkjunar, Holtavirkjunar og Hvammsvirkjunar í Þjórsá. 52. mál
  -> raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun). 393. mál
  -> rannsóknaboranir í Gjástykki. 576. mál
  -> rannsóknir á lífríki sjávar. 562. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis). 55. mál
  -> rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl. (leyfisveitingarvald til Orkustofnunar). 553. mál
  -> rannsóknir og sjálfbær nýting jarðhitasvæða. 13. mál
  -> sala eigna ríkisins í Hvalfirði. 79. mál
  -> samkeppnishæfni í ferðaþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-464. mál
  -> samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum (umræður utan dagskrár). B-561. mál
  -> sérstaða Íslands í loftslagsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-326. mál
  -> siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland. 489. mál
  -> siglingar olíuflutningaskipa í efnahagslögsögunni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-325. mál
  -> sjálfbær þróun og hvalveiðar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-577. mál
  -> sjávarlíffræðisafn og rannsóknarsetur á Akureyri. 116. mál
  -> skipulagslög (heildarlög). 374. mál
  -> skólagjöld í háskólum – efnahagsspár – hvalveiðar (störf þingsins). B-600. mál
  -> staða vélhjólaaksturs á Íslandi. 359. mál
  -> starfshópur ráðherra um loftslagsmál. 199. mál
  -> stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum (umræður utan dagskrár). B-837. mál
  -> stefna stjórnvalda í loftslagsmálum (umræður utan dagskrár). B-60. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 619. mál
  -> stuðningur við frjáls félagasamtök. 483. mál
  -> takmörkun á losun brennisteinsvetnis af manna völdum í andrúmslofti. 506. mál
  -> Teigsskógur. 139. mál
  -> Teigsskógur. 140. mál
  -> tilraunaveiðar í Ísafjarðardjúpi (athugasemdir um störf þingsins). B-45. mál
  -> tilraunaveiðar Örfiriseyjar RE 4 í Ísafjarðardjúpi. 154. mál
  -> umferð um Reykjavíkurflugvöll (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-88. mál
  -> umferðarlög (forgangsakreinar strætisvagna). 27. mál
  -> umhverfisáhrif Nesjavallavirkjunar. 469. mál
  -> umhverfismál. 664. mál
  dh: umhverfismál. 664. mál
  -> umhverfismerki fyrir ábyrgar fiskveiðar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-880. mál
  -> umræða um þorsk í útrýmingarhættu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-351. mál
  -> undanþága frá skattlagningu á mengun frá flugvélum. 413. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 271. mál
  -> Urriðafossvirkjun (athugasemdir um störf þingsins). B-108. mál
  -> Urriðafossvirkjun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-694. mál
  -> úrvinnslugjald (frestun og fjárhæð gjalds). 242. mál
  -> útstreymi gróðurhúsalofttegunda. 603. mál
  -> varðveisla Hólavallagarðs. 51. mál
  -> Vatnajökulsþjóðgarður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-578. mál
  -> vatnalög (frestun gildistöku laganna). 94. mál
  -> Veðurstofa Íslands (heildarlög). 517. mál
  -> vegir og slóðar á miðhálendi Íslands. 472. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (friðun hafsvæða). 90. mál
  -> veiðar í flottroll (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-429. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hækkun gjalds fyrir veiðikort). 477. mál
  -> virkjun Jökulsár á Fjöllum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-850. mál
  -> vistakstur. 480. mál
  -> Þríhnjúkahellir. 555. mál
  -> öryggismál í sundlaugum. 316. mál