Niðurstöður efnisorðaleitar

skólar


135. þing
  -> aðgengi fatlaðra að háskólamenntun. 421. mál
  -> aðgerðaáætlun um íslenskukennslu fyrir innflytjendur. 28. mál
  -> aðkoma ríkisstjórnarinnar að gerð kjarasamninga (tilkynning frá ríkisstjórninni). B-373. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (öryggi frístundafiskiskipa). 634. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins. 17. mál
  -> brunavarnir (flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.). 376. mál
  -> bætt hljóðvist í kennsluhúsnæði. 549. mál
  -> dreifmenntaverkefni í grunnskólum Vestur-Barðastrandarsýslu. 567. mál
  -> efling kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyri. 117. mál
  -> einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík (umræður utan dagskrár). B-462. mál
  -> ferðalán til fjarnema úr LÍN. 590. mál
  -> fjárveitingar til þjóðlegra greina við Háskóla Íslands. 465. mál
  -> fósturgreining og fræðsla um Downs-heilkenni. 265. mál
  -> framfærslugrunnur Lánasjóðs íslenskra námsmanna. 366. mál
  -> framhaldsskólar (afnám innritunar- og efnisgjalda). 53. mál
  -> framhaldsskólar (heildarlög). 286. mál
  -> framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð. 157. mál
  -> framlög til menntastofnana (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-854. mál
  -> fullorðinsfræðsla. 223. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.). 387. mál
  -> Garðyrkjuskólinn á Reykjum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-394. mál
  -> gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum. 276. mál
  -> grunnskólar (heildarlög). 285. mál
  -> Háskóli á Ísafirði (heildarlög). 30. mál
  -> háskóli á Ísafirði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-522. mál
  -> Háskólinn á Akureyri. 249. mál
  -> húsnæðismál Fjölsmiðjunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-770. mál
  -> íslenska táknmálið (heildarlög). 12. mál
  -> íþróttakennsla í grunnskólum. 185. mál
  -> kristilegt siðgæði í starfsháttum grunnskóla. 240. mál
  -> lán til greiðslu skólagjalda innan lands. 470. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (námsstyrkir). 19. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, ábyrgðarmenn og endurgreiðsla). 227. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar). 545. mál
  -> leikskólar (heildarlög). 287. mál
  -> lengd viðvera í grunnskóla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-653. mál
  -> listgreinakennsla í framhaldsskólum. 270. mál
  -> löggæsluskóli á Keflavíkurflugvelli. 371. mál
  -> málefni lesblindra. 70. mál
  <- 135 menntamál
  -> menntun leikskólastarfsmanna. 102. mál
  -> menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.). 288. mál
  -> náms- og starfsráðgjöf. 310. mál
  -> námsstöður í heimilislækningum. 630. mál
  -> niðurstaða PISA-könnunar 2006 (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-652. mál
  -> ný ályktun Íslenskrar málnefndar (umræður utan dagskrár). B-179. mál
  -> opinberir háskólar (heildarlög). 546. mál
  -> ókeypis námsbækur í framhaldsskólum. 367. mál
  -> PISA-könnun (athugasemdir um störf þingsins). B-173. mál
  -> prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða. 220. mál
  -> prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson. 221. mál
  -> reglugerð um menntun tónlistarkennara (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-696. mál
  -> réttindi stjórnenda smábáta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-768. mál
  -> samgöngur til Vestmannaeyja – launamál kennara (störf þingsins). B-366. mál
  -> samtök framhaldsskólanema. 365. mál
  -> sjávarlíffræðisafn og rannsóknarsetur á Akureyri. 116. mál
  -> skólagjöld í háskólum – efnahagsspár – hvalveiðar (störf þingsins). B-600. mál
  -> staða þjóðkirkju, kristni og kristinfræðslu (umræður utan dagskrár). B-194. mál
  -> stofnanir á sviði samgöngumála og Háskólinn á Akureyri. 417. mál
  -> stofnun háskólaseturs á Akranesi. 344. mál
  -> stofnun háskólaseturs á Selfossi. 343. mál
  -> stofnun norrænna lýðháskóla. 275. mál
  -> stúdentar frá Menntaskólanum Hraðbraut. 467. mál
  -> tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands (breyting ýmissa laga). 130. mál
  -> tilraunaverkefni um rekstur Gaulverjaskóla. 629. mál
  -> tónlistarnám á framhaldsskólastigi. 502. mál
  -> uppbygging þekkingarmiðstöðvar um uppeldismál. 475. mál
  -> útgjöld til menntamála og laun kennara (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-379. mál
  -> úttekt á kjörum og réttindum námsmanna. 228. mál
  -> verkefnið Framtíð í nýju landi. 266. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hækkun gjalds fyrir veiðikort). 477. mál
  -> viðurkenning á prófgráðum frá löndum utan EES. 222. mál
  -> öryrkjar í háskólanámi. 400. mál